FAMI

Wsparcie integracji cudzoziemców w  województwie śląskim

Projekt ma na celu wsparcie i integrację jak najliczniejszej grupy cudzoziemców spoza Unii Europejskiej mieszkających na terenie województwa śląskiego poprzez zapewnienie szerokiego dostępu do informacji oraz doradztwa dla obywateli państw trzecich przebywających na terenie województwa śląskiego, wzmacnianie ich zdolności językowych i adaptacyjnych, potencjału zawodowego oraz rozwijanie współpracy w ramach instytucji zajmujących się ich integracją. Celem szczegółowym projektu jest również udzielenie realnego wsparcia dla szkół w zakresie dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów cudzoziemskich oraz podnoszenie kwalifikacji kadry nauczycielskiej.

 

Opis projektu Cele projektu Kursy Nabór

 

BEZPIECZNA PRZYSTAŃ

 

Lider projektu

 

Partner projektu

 

Projekt pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim”

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa

 

Accessibility