Relacje

Wyjazd edukacyjny do Żor i Pszczyny

29 października 2019 roku uczestnicy bloków adaptacyjnych w ramach programu FAMI udali się na wyjazd edukacyjny do Pszczyny i Żor. W Muzeum Zamkowym w Pszczynie  poznali historię jednej z najpiękniejszych rezydencji w województwie śląskim, zbudowanej najprawdopodobniej w XI lub XII w. przez książąt piastowskich. Uczestnicy zwiedzili wszystkie sale wystawowe, byli pod wrażeniem oryginalnie zachowanych mebli oraz innych dekoracji zdobiących wnętrza zamku.

Następnym punktem wyjazdu była wizyta w Muzeum Miejskim w Żorach. Beneficjenci projektu zwiedzali wystawę Nasza tożsamość, dzięki której dowiedzieli się wielu cennych informacji dotyczących dawnego życia mieszkańców Żor – ich kultury, tradycji i zwyczajów. Kolejna wystawa, zatytułowana Polskie poznawanie świata, była poświęcona słynnym odkryciom, których dokonywali Polacy na całym świecie. Układ tej wystawy oparty został na podziale geograficznym, kulturowym oraz postaciowym. Placówka zachwyciła swoją nowoczesnością – zwiedzający mogli korzystać z różnorakich multimedialnych nośników wiedzy.

Podczas zajęć terenowych uczestnicy zwrócili szczególną uwagę na to, jak ważną rolę odgrywają muzea w Pszczynie i Żorach w kształtowaniu śląskiej i polskiej tożsamości. Wycieczka edukacyjna miała na celu poznanie historii interesujących miejsc w naszym województwie oraz zaznajomienie z osiągnięciami wybitnych Polaków, którzy wnieśli nieoceniony wkład w badania naukowe z zakresu nauk przyrodniczych.  Dzięki tym zajęciom słuchacze mogli jeszcze bardziej zintegrować się z regionem, w którym zdecydowali się zamieszkać i studiować.

IX Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Semestralny kurs języka polskiego

 

Kurs „Fami” był organizowany na najwyższym poziomie. Zajęcia prowadzone w bardzo pozytywnej atmosferze. Dorosły człowiek, który w domu ma dziecko i obowiązki, chętnie wracał na zajęcia :-). Dosyć niełatwe tematy języka polskiego były „podawane” w bardzo dostępny sposób. Dzięki czemu, poprawiłam swoją gramatykę i wymowę. Oprócz zajęć, mieliśmy zadania domowe, które za każdym razem były sprawdzone i omówione z nauczycielem.  
Wszystkie materiały i książki były po stronie organizatora. Polecam z całego serca ten kurs.

Elena Beloklokova, Rosja

Ten kurs był fantastycznym doświadczeniem. Wspaniała atmosfera na zajęciach, świetni nauczyciele, bardzo urozmaicone metody nauczania i  naprawdę wyjątkowi ludzie, których spotkaliśmy w szkole. Oprócz  tego po ukończeniu kursu dostaliśmy certyfikaty potwierdzające znajomość języka polskiego na wystarczająco dobrym poziomie. Taki dokument jest bardzo pomocny, żeby np. starać się o pracę w biurze. Dziękujemy za niezapomniany semestr. Chętnie skorzystalibyśmy z okazji, by wziąć udział w kolejnych projektach. Polecamy ten kurs każdemu, kto chce się nauczyć polskiego i ciekawie spędzić czas.

Maryna i Mykhailo, Ukraina

Na bezpłatny kurs języka polskiego, organizowany przez Szkolę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, trafiłam dzięki informacji umieszczonej w Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Cudzoziemców. Od razu zgłosiłam chęć uczestnictwa, bo – mieszkając w Polsce – naukę języka polskiego uważam za priorytet. Poziom zajęć, prowadzonych przez panią Karolinę, oceniam bardzo wysoko. Dynamiczne prowadzenie zajęć w formie żywych dialogów sprzyjały rozwojowi i doskonaleniu umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu. Czytanie i ćwiczenia pisemne utrwalały  poprawną pisownię wcale niełatwego języka, nawet dla Ukrainki, posługującej się na co dzień językami słowiańskimi (rosyjskim i ukraińskim). Miłą niespodzianką było otrzymanie za darmo bardzo solidnego podręcznika z mnóstwem ćwiczeń.

Dzięki profesjonalizmowi pani Karoliny, ciekawej formie, miłej, niestresującej atmosferze wykładów, bardzo szybko osiągnęłam niezły poziom opanowania języka, a język polski nie wydaje się mi już tak trudny, jak postrzegałam go początkowo.

Natalia Karcz, Ukraina

Wziąłem udział w wiosennym kursie semestralnym 2019 na Uniwersytecie Śląskim. Grupy kursantów (studentów) zostały utworzone pod względem poziomu wiedzy z języka polskiego. Gdy miałem  jakiekolwiek zapytania językowe  – zawsze dostawałem uzasadnione odpowiedzi. Udało się zwiększyć mój poziom wiedzy z języka polskiego, wiele aspektów gramatycznych – przypomnieć, a niektórych – wyuczyć. Przede wszystkim po kursie zdaję sobie sprawę, nad czym warto jeszcze popracować samodzielnie. Dostałem od Uniwersytetu bardzo przydatny podręcznik,  z którym mogę ćwiczyć w domu.  Przed sobą mam egzamin językowy poziomu B1. Po kursie już wiem, na co warto zwrócić uwagę przy podejściu do egzaminu i już mniej się stresuję z tego powodu. Serdecznie dziękuję wszystkim nauczycielom  oraz studentom za miłą atmosferę, otrzymaną wiedzę, za naprawdę cenny czas spędzony na zajęciach, za cierpliwość do studentów i w ogóle za możliwość zdobywania większej wiedzy z bardzo profesjonalnymi nauczycielami. Polecam kurs osobom, którzy się zamierzają przystąpić do egzaminu B1 lub B2. Serdecznie dziękuję.

Yuriy, Ukraina

Jestem bardzo zadowolona z kursu języka polskiego. Wszystkie zajęcia były w miłej i przyjaznej atmosferze. Pani Karolina jest wspaniałą nauczycielką. Chętnie polecam ten kurs wszystkim!

Katarzyna Denyshchuk, Ukraina


Festiwal Filmowy Made in Poland

Festiwal Filmowy „Made in Poland” zorganizowany został, by promować ambitne kino polskie i zagraniczne wśród uczestników kursów organizowanych przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej w ramach projektu „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim”. Podczas Festiwalu zaprezentowane zostały filmy o różnych gatunkach i stylach (animacje, kino akcji, filmy historyczne, przygodowe), pochodzące z różnych okresów czasowych (pierwsza i druga połowa XX wieku, XXI wiek) oraz dotyczące odmiennych kręgów kulturowych (m.in. Brazylia, Chiny, Gruzja, Kirgistan, Polska). Projekcjom towarzyszyły prelekcje przygotowywane przez studentów i spotkania z zaproszonymi gośćmi (tłumaczami, lekarzami, pracownikami naukowymi UŚ).

Festiwal był w całości organizowany przez studentów międzynarodowych studiów polskich, którzy pracowali nad programem, opracowali materiały reklamowe, zaprosili gości.

Tegoroczna edycja Festiwalu odbyła się 14 maja 2019 r. pod hasłem „Made in Poland. Made near equator”. Licznie zgromadzonej publiczności zaprezentowano cztery filmy, z których każdy został nakręcony w innym kraju: Indonezji, Kolumbii, Nigerii i Polsce. Filmy otrzymały nagrody na międzynarodowych festiwalach i zostały docenione przez światową kinematografię. Obrazy poprzedziły znakomicie przygotowane prelekcje, a po obejrzeniu widzowie chętnie dyskutowali o problematyce w nich zawartej: walce gangów i współczesnym życiu młodych ludzi mieszkających na przedmieściach dużych indonezyjskich miast, podróży po kolumbijskiej dżungli i poszukiwaniu świętej rośliny, obyczajom panującym wśród nigeryjskich plemion i artystycznej biografii znanego malarza.


VII Międzynarodowa Konferencja Magistrantów

13 maja 2019 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja Magistrantów, którą zorganizowali dr Marcin Maciołek (Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich UŚ), dr Agnieszka Tambor (Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej UŚ) oraz mgr Tomasz Gęsina (Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ).

Konferencję otworzyli dr hab. prof. UŚ Romuald Cudak, kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich UŚ i prof. Jolanta Tambor, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ. Zgromadzeniu goście mieli okazję wysłuchać 42 wystąpień prelegentów reprezentujących różne ośrodki naukowe w Polsce: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wystąpienia odbywały się w dwóch sesjach plenarnych i ośmiu sekcjach podzielonych wedle prezentowanych w referatach zagadnień: Język, Obrazowane, (Pop)kultura, Poezja najnowsza, Przestrzeń, Literatura dawna, Miasto oraz Nauczanie a/i interkulturowość.

Konferencja była doskonałą okazją, aby prelegenci mogli podzielić się ze słuchaczami zagadnieniami, które zgłębiają w czasie przygotowywania prac dyplomowych z różnych dyscyplin naukowych. W dyskusjach wzięli aktywny udział beneficjenci projektu „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim”.


Seminarium terenowe (historia i kultura Śląska)

25 kwietnia 2019 roku beneficjenci projektu „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim” udali się na wycieczkę do Góry Świętej Anny – miejsca o szczególnym znaczeniu dla historii Śląska. Zwiedzili tamtejsze Muzeum Czynu Powstańczego oraz zobaczyli Pomnik Czynu Powstańczego. Wyjazd wpisywał się w cykl seminariów i zajęć terenowych dotyczących historii Śląska w okresie powstań, roli wybitnych postaci historycznych (m.in. Józefa Lompy, Wojciecha Korfantego czy Karola Miarki) w procesie kształtowania się śląskiej tożsamości, zróżnicowaniu językowym na ziemiach śląskich. Beneficjenci projektu odwiedzili też Zamek w Mosznej.


Kurs przygotowujący do egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego

W grudniu 2018 roku po raz pierwszy został zorganizowany i odbył się kurs przygotowujący do egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego. Zajęcia przeznaczone są dla osób, które planują przystąpić do egzaminu organizowanego przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego sprawdzają poziom kompetencji językowych zdających zgodnie z wytycznymi Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Do egzaminu mogą przystąpić wszyscy cudzoziemcy oraz obywatele polscy na stałe mieszkający za granicą. Mogą oni zdawać egzamin na poziomach: A2, B1, B2, C1 lub C2.

Znajomość języka polskiego określa się jako umiejętność rozumienia współczesnej polszczyzny pisanej i mówionej oraz umiejętność używania języka polskiego w mowie i piśmie. Ocenianych jest pięć sprawności: rozumienie ze słuchu, poprawność gramatyczna, rozumienie tekstów pisanych, pisanie oraz mówienie.

Do tej pory w Szkole Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego zostało przeprowadzonych 5 edycji kursu. Zajęcia prowadzili wykwalifikowani lektorzy, którzy posiadają doświadczenie w egzaminowaniu i są związani z certyfikacją języka polskiego jako obcego.

W zajęciach co miesiąc uczestniczyło ok. 25 osób. Największą grupę kursantów stanowili obywatele Ukrainy, uczestnikami kursu byli też m.in. Rosjanie, Białorusini czy Ormianie. Choć grupy były w zasadzie jednorodne narodowościowo, były zróżnicowane pod innymi względami. Były to osoby, które mieszkają w Polsce nawet od 10 lat, ale i takie, które przyjechały do Polski kilka miesięcy temu; były osoby, które pracują albo chcą pracować w Polsce, ale także studenci; w kursie uczestniczyły osoby, które w Polsce założyły rodzinę, ale i takie, które z całą rodziną przyjechały do Polski (kilkakrotnie w kursie brały udział małżeństwa).

Większość kursantów nigdy regularnie nie uczyła się języka polskiego, są to więc osoby, które nie mają świadomości istnienia systemu językowego, uporządkowania wewnętrznego języka, określonej struktury elementów językowych. Dla części osób najtrudniejszą sprawnością jest pisanie – nie tylko ze względu na braki w zakresie grafii, ortografii czy interpunkcji, ale także z powodu nieznajomości zasad konstruowania poszczególnych form wypowiedzi.

Kursanci najczęściej są zainteresowani przygotowaniem do egzaminu na poziomie B1, ale w każdej edycji były też osoby, które chciały przystąpić do egzaminu na wyższych poziomach (B2, C1). Ponieważ struktura i specyfika egzaminu na poziomie progowym (B1) jest zupełnie inna niż na poziomach wyższych, zajęcia na kursie przygotowującym do egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego odbywały się w dwóch grupach. Jedną tworzyły osoby, które zadeklarowały chęć zdawania egzaminu na poziomie B1, w drugiej grupie zostały zgromadzone osoby, które chciały się ubiegać o certyfikat językowy na wyższym poziomie (B2, C1).

Celem kursu nie jest przygotowanie językowe kandydatów. Na zajęciach można zapoznać się z formułą egzaminu (m.in. czas trwania, ogólne kryteria oceny), technikami zdawania poszczególnych części egzaminu (typy zadań, strategie egzaminacyjne, przykładowe zadania). Uczestnicy w trakcie kursu rozwiązują przykładowy test egzaminacyjny, a prowadzący go oceniają oraz omawiają. Kursanci poznają także materiały, z których mogą korzystać podczas przygotowywania się do egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego.


Warsztaty metodyczne dla nauczycieli szkól podstawowych i średnich poświęcone metodom nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego oraz pracy w grupach wielonarodowościowych

Warsztaty miały na celu przybliżenie wiedzy na temat pracy w grupach wielonarodowościowych, jak również zapoznanie z podstawami metod nauczania języka polskiego jako obcego. Zajęcia były prowadzone przez doświadczonych pracowników Uniwersytetu Śląskiego, którzy prowadzą zajęcia z grupami zróżnicowanymi kulturowo i językowo, a swój warsztat pracy doskonalili w Polsce i poza jej granicami.

Uczestnikami warsztatów byli nauczyciele, którzy w swojej pracy zawodowej zetknęli się już z uczniami z doświadczeniem migracyjnym, ale byli i tacy, którzy nie znali charakteru pracy w grupie wielonarodowościowej. Na podstawie przeprowadzonej ankiety ewaluacyjnej można stwierdzić, że znakomita większość pedagogów oceniła zaproponowane treści bardzo wysoko, nieliczni respondenci uważali, że warsztaty nie przydadzą im się w przyszłości do pracy, jednakże z pewnością wpłynęły na poszerzenie ich kompetencji. Wielu uczestników warsztatów zaznaczało, że zabrakło czasu na omówienie wszystkich nurtujących ich kwestii, wskazując na konieczność organizacji podobnych szkoleń. We wszystkich szkołach i ośrodkach doskonalenia zawodowego, w których odbyły się warsztaty, zaobserwowano duże zaangażowanie w zajęcia.

Z wywiadów płynie przede wszystkim jeden wniosek: warto unifikować procedury (diagnozowanie ucznia, tworzenie podręczników do nauki języka polskiego jako obcego/drugiego dostosowanych do potrzeb grup wiekowych, integrowanie nauki języka polskiego z przedmiotami niejęzykowymi, zatrudnianie wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej i ustawiczne dokształcanie nauczycieli). Nauka języka polskiego w sytuacji, kiedy dziecko cudzoziemskie uczy się w Polsce, powinna charakteryzować się metodyką nauczania języka jako drugiego – czyli języka, który stanie się narzędziem do komunikacji z rówieśnikami, zdobywania wiedzy, komunikowania swoich potrzeb, załatwiania spraw w urzędach etc. Nauczyciele poloniści lub filolodzy nie zawsze są przygotowani do takich wyzwań metodycznych. Uczeń cudzoziemski oswaja nowy dla siebie system i środowisko, a środowisko przyjmujące próbuje oswoić się z przybyszem i szuka narzędzi umożliwiających porozumienie i inkluzję. Drogi adaptacji bywają różne, jedne przebiegają bez problemów, inne wymagają większej uwagi. Rozwiązania systemowe tworzą możliwości i zabezpieczają cudzoziemców w polskiej szkole, jednakże rzeczywistość okazuje się bardziej wymagająca, liczne wypowiedzi nauczycieli, którzy zetknęli się z uczniem cudzoziemskim w polskiej szkole wskazują na to, że wciąż brakuje doinformowania, warsztatów i pomocy dydaktycznych, a zatem w obustronnym procesie adaptacji niewystarczająco zadbano, z punktu widzenia regulacji prawnych, o środowisko przyjmujące.

Tematy warsztatów metodycznych dla nauczycieli szkól podstawowych i średnich  poświęcone metodom nauczania języka polskiego jako obcego oraz pracy w grupach wielonarodowościowych:

  1. Studia przypadków cudzoziemców, którzy zamieszkali w Polsce i uczęszczali do polskiej szkoły (filmy i wywiady, np. filmy z serii Narracje Migrantów zrealizowane przez Fundację na Rzecz Równości Społecznej). Dyskusja na temat obecności ucznia cudzoziemskiego w polskiej szkole.
  2. Istota stereotypów i ich wpływ na postrzeganie innych kultur.
  3. Edukacja międzykulturowa – na czym polega.
  4. Ocenianie kompetencji językowych cudzoziemców. Materiały dydaktyczne i testy językowe z języka polskiego jako obcego określające poziom języka (testy diagnostyczne).
  5. Strategie adaptacyjne a proces przyswajania wiedzy językowej i przedmiotowej.
  6. Problemy w poprawnej wymowie polskiej wśród przedstawicieli innych narodowości.

Działania promocyjne i informacyjne

26 marca 2019 roku w Cieszynie na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. Integracja w wielokulturowych środowiskach społecznych i integracyjnych.  W sekcji poświęconej wymiarom integracji w środowisku zróżnicowanym kulturowo dr Małgorzata Smereczniak z SJiKP wygłosiła referat Po polsku – w Polsce. O działaniach prowadzonych przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ w ramach projektu „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim”. Referentka przedstawiła słuchaczom ogólne założenia i cele realizacji zadania, a także role SJiKP jako partnera w projekcie. Następnie zaprezentowała różnorodną ofertę kursów i seminariów oferowanych przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ jego beneficjentom, zwracając uwagę na rosnące zainteresowanie nauką języka polskiego oraz poznawaniem kultury regionu i kraju wśród społeczności cudzoziemców przebywających na teranie województwa śląskiego. Przybliżyła też profil beneficjenta, posługując się m.in. wynikami ankiety dotyczącej potrzeb językowych oraz wypowiedziami uczestników działań projektowych.

Program konferencji

Accessibility