Nabór

Kto może wziąć udział w projekcie – wymagania ogólne

Aby wziąć udział w projekcie, należy:

 1. Wykazać pochodzenie z krajów spoza Unii Europejskiej i posiadać udokumentowane pozwolenie na pobyt w województwie śląskim.
 2. W momencie przystąpienia do projektu mieć ukończone 16 lat.
 3. Wypełnić formularz zgłoszeniowy na kurs.
 4. Napisać list motywacyjny ze wskazaniem przyczyn, które skłaniają do udziału w kursie oraz zadeklarować swój poziom znajomości języka polskiego. Znajomość języka polskiego musi być zgodna z poziomem grupy otwieranej w ramach formy wsparcia w danym terminie.
 5. Przedłożyć świadectwo z ostatniego ukończonego etapu edukacji w swoim kraju lub w Polsce.
 6. Przystąpić do testu kwalifikacyjnego w siedzibie Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ w wyznaczonym terminie. 
 7. Zadeklarować swój udział w minimum 75% zajęć w danym cyklu nauki.
 8. W przypadku dużego zainteresowania pierwszeństwo w naborze będą miały osoby, które jeszcze nie uczestniczyły w żadnym kursie organizowanym w ramach projektu.

Proszę przynieść ze sobą paszport, kartę pobytu (jeśli ją Państwo posiadają) oraz oryginały następujących dokumentów:

 1. Formularz zgłoszeniowy na kurs:
  semestralny
  intensywny
  przygotowawczy do studiów w języku polskim
  przygotowujący do egzaminów certyfikatowych
 2. List motywacyjny

Zakończył się intensywny kurs języka polskiego (rok akademicki 2019/2020).


Zakończył się kurs przygotowujący do studiów w języku polskim (rok akademicki 2019/2020).


Zakończył się semestralny kurs języka polskiego (semestr letni 2019/2020).


Zakończył się kurs przygotowujący do egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego (maj 2020).


Zakończył się kurs przygotowujący do egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego (kwiecień 2020).


Zakończył się kurs przygotowujący do egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego (marzec 2020).


Zakończył się kurs przygotowujący do egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego (luty 2020).


Zakończył się kurs przygotowujący do egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego (styczeń 2020).


Zakończył się semestralny kurs języka polskiego (semestr zimowy 2019/2020).


Zakończył się kurs przygotowujący do egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego (grudzień 2019).


Zakończył się kurs przygotowujący do egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego (listopad 2019).


Zakończył się kurs przygotowujący do egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego (październik 2019).


Zakończył się letni kurs języka polskiego (sierpień 2019).


Zakończył się kurs przygotowujący do egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego (lipiec 2019).


Zakończył się kurs przygotowujący do egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego (czerwiec 2019).


Zakończył się kurs przygotowujący do egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego (maj 2019).


Zakończył się kurs przygotowujący do egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego (kwiecień 2019).


Zakończył się semestralny kurs języka polskiego (semestr letni 2018/2019)


Zakończył się kurs przygotowujący do egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego (marzec 2019).


Zakończył się kurs przygotowujący do egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego (luty 2019).


Zakończył się kurs przygotowujący do egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego (styczeń 2019).


Zakończył się kurs przygotowujący do egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego (grudzień 2018).


Zakończył się semestralny kurs języka polskiego (semestr zimowy 2018/2019).

 

 

BEZPIECZNA PRZYSTAŃ

 

Projekt pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa

Accessibility