Nabór

Kto może wziąć udział w projekcie – wymagania ogólne:

  1. Wykazać pochodzenie z krajów spoza Unii Europejskiej i posiadać udokumentowane pozwolenie na pobyt w województwie śląskim.
  2. W momencie przystąpienia do projektu mieć ukończone 16 lat.
  3. Wypełnić formularz zgłoszeniowy na kurs.
  4. Napisać list motywacyjny ze wskazaniem przyczyn, które skłaniają do udziału w kursie oraz zadeklarować swój poziom znajomości języka polskiego. Znajomość języka polskiego musi być zgodna z poziomem grupy otwieranej w ramach formy wsparcia w danym terminie.
  5. Przedłożyć świadectwo z ostatniego ukończonego etapu edukacji w swoim kraju lub w Polsce.
  6. Przystąpić do testu kwalifikacyjnego w siedzibie Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ w wyznaczonym terminie. 
  7. Zadeklarować swój udział w minimum 75% zajęć w danym cyklu nauki.

Otwieramy nabór na kurs przygotowujący do egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego, który rozpocznie się w lipcu 2019 r. Pierwsze spotkanie odbędzie się 2 lipca (wtorek) o godzinie 16:00 w sali 11.

 

Proszę przynieść ze sobą oryginały następujących dokumentów:

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. List motywacyjny

Obecnie trwa kurs przygotowujący do egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego (czerwiec 2019 – nabór jest już zamknięty).


Zakończył się kurs przygotowujący do egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego (maj 2019).


Zakończył się kurs przygotowujący do egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego (kwiecień 2019).


Obecnie trwa semestralny kurs języka polskiego (nabór na semestr letni 2018/2019 jest zamknięty).


Zakończył się kurs przygotowujący do egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego (marzec 2019).


Zakończył się kurs przygotowujący do egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego (luty 2019).


Zakończył się kurs przygotowujący do egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego (styczeń 2019).


Zakończył się kurs przygotowujący do egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego (grudzień 2018).


Zakończył się semestralny kurs języka polskiego (semestr zimowy 2018/2019).

 

 

BEZPIECZNA PRZYSTAŃ

 

Projekt pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa

Accessibility