Jak i dlaczego warto uczyć się Polski i polskiego

Uważam, że najlepszą formą nauczania jest system komunikacyjno-gramatyczny. Warto uczyć się polskiego, żeby podtrzymywać nasze korzenie i kulturę oraz żeby ułatwić kontakt z rodziną, która pozostała w Polsce.

                                                                                                                                              Alicja Wojno, Buenos Aires, Argentyna

 

Bo jest językiem naszej rodziny. Lubię uczyć się języka polskiego, bo wiem, że warto. Bardzo kocham wszystko, co należy do Polski.

                                                                                                                                       Susana Lancman, Buenos Aires, Argentyna

 

Język polski jest najpiękniejszym językiem, jaki znam. Jest to mój narodowy obowiązek, aby nie zatracić języka i kultury polskiej. Warto uczyć się języka, bo jest bardzo „łatwy”, a ludzie w Polsce są serdeczni i przyjaźnie nastawieni. Polska to bardzo ładny kraj, warto go odwiedzić. Polecam.

                                                                                                                                 Arkadiusz Gajdzicki, Buenos Aires, Argentyna

 

Uważam, że warto uczyć się polskiego, bo to był język moich dziadków, a przez to dla mnie jest bardzo bliski. Również chcę podzielić się nim z innymi osobami. Język polski musi żyć. Właśnie to motywuje mnie do uczenia się, bo wszyscy wiemy, że żeby kogoś uczyć, najpierw samemu trzeba umieć. Metody nauczania mogą być różne. Na razie chcę ćwiczyć te, których nauczyli mnie wykładowcy z Polski podczas warsztatów. Jestem bardzo wdzięczna za ten kurs. Dużo się nauczyłam, bo nasi wykładowcy cierpliwie tłumaczyli nam wszystko.

                                                                                                                                    Melisa Sierocińska, Buenos Aires, Argentyna

 

Warto uczyć się polskiego, by utrwalić język ojczysty, móc czytać i pisać po polsku. Nawiązać kontakt z ojczyzną naszych przodków. By upowszechniać naszą kulturę i tradycje naszego kraju.

                                                                                                                  Barbara Bożena Sobolewska, Buenos Aires, Argentyna

 

Dla mnie język polski jest piękny i muzykalny. Szumi podczas rozmowy, jest językiem miłości i muzyki. To jest mój język rodzinny i nie mogę go stracić. Kiedy jestem smutna i się stresuję, czytam książkę po polsku i moje myśli lecą daleko i pozostaje tylko swobodne myślenie. Język polski to moja dusza, zdrowie i lekarstwo. Dziękuję Bogu, że jestem Polką.

                                                                                                                               Maria Teresa Kunysz, Buenos Aires, Argentyna

 

Polskiego opłaca się uczyć, bo Polska jest coraz bardziej znana na arenie międzynarodowej. Należy do Unii Europejskiej, nareszcie wiadomo, że nie ma komunizmu.

                                                                                                                                        Maria Ciupalska, Buenos Aires, Argentyna

 

Uczyć się polskiego w Argentynie to kontakt z koleżankami. To również wzmocnienie kontaktu z kulturą i wiedzą o kraju naszych rodziców czy dziadków. Gdy uczymy języka polskiego, utrwalamy wiedzę o Ojczyźnie wśród naszych dzieci. Zachowujemy również nasze tradycje w kraju, gdzie mieszkamy i gdzie większość z nas się urodziła.

Barbara Biskupska, Buenos Aires, Argentyna

 

Warto, ponieważ w ten sposób czujemy się bliżej narodu naszych rodziców i dziadków, możemy się porozumiewać z naszą rodziną w Polsce, możemy mieć bezpośredni kontakt z polską literaturą, możemy także budować swoją przyszłość w Polsce – szczególnie w przypadku młodych osób, które – jak mój 19-letni syn – marzą o studiowaniu w Polsce. Oczywiście najlepiej jest nauczyć się języka polskiego w domu, ale czasem z różnych powodów nie jest to możliwe. W takim wypadku najlepiej byłoby uczyć się z nauczycielami, którzy naprawdę wiedzieliby, jak to robić i którzy byliby wzorem dla uczniów i potrafiliby przekazać im język i kulturę.

Teresa Uzarowicz, Buenos Aires, Argentyna

 

Aby uczyć pamięci moich przodków, którzy wyemigrowali na ten kontynent, szukając nowego życia. Aby kiedyś studiować w Polsce po polsku.

Noelia Quintero Szymanowski, Buenos Aires, Argentyna

 

Polska jest bardzo pięknym krajem. Zwłaszcza w ostatnich latach bardzo się zmieniła i warto te zmiany pokazywać. Jak wszyscy wiemy, język polski jest dość trudny, zwłaszcza dla Argentyńczyków. Jednak małymi kroczkami i z dużą cierpliwością warto starać się pokazywać i przekazywać, że jest to język piękny z bardzo bogatym słownictwem. I tu, tak daleko od Polski, jest bardzo dużo chętnych, którzy chcą się uczyć tego języka.

Karolina Biedrowska, Buenos Aires, Argentyna

 

W Argentynie, gdzie mieszka wiele rodzin polskiego pochodzenia, którym towarzyszy nostalgia za swoimi korzeniami, jest ważne, aby język polski powrócił do ich domów i nie był tylko językiem ich ojców i dziadków. Bez wątpienia język jest podstawowym elementem identyfikacyjnym, dlatego też aby ta identyfikacja stawała się rzeczywistością, trzeba pomagać w nauce języka ojców. Jak uczyć? Wykorzystując wszystkie środki językowe i kulturowe, by ta nauka była jak najbardziej kompletna.

Marek Lewiński, Buenos Aires, Argentyna

 

Dlatego, że urodziłam się w Polsce. To jest mój kraj ojczysty i to, co wiem i czuję, chcę przekazać. Dla mnie najważniejsze jest pochodzenie, korzenie, z których wyrośli moi uczniowie. Kultura polska, obyczaje, zwyczaje są bardzo interesujące, pochłaniane przez uczniów. 

Teresa Socha, Buenos Aires, Argentyna

 

Warto, ponieważ to bardzo interesujący język, odmienny od tego, który znamy i którego uczymy się w szkole. Warto, ponieważ język daje możliwość komunikacji z ludźmi, którzy mieszkają w Polsce. Możemy też oglądać polskie filmy fabularne i dokumentalne, czytać artykuły w polskich gazetach. Jest to klucz do nowych znajomości, co jest niezwykle atrakcyjne, szczególnie dla dzieci i młodzieży.

Alexis Marcial Szmidt, Buenos Aires, Argentyna

 

Po pierwsze warto, bo uczenie się języka otwiera nam drzwi do innych światów. Język to sposób rozumienia świata wokół nas. Są różne języki, dlatego są różne światy. Język polski jest językiem moich pradziadków, więc jestem z nim związana emocjonalnie. Uwielbiam ten język, jest bardzo bogaty i piękny. Po drugie, kultura Polski jest bardzo interesująca. Ciekawi mnie najbardziej to, że Polacy potrafili przeżyć okupacje innych nardów i nie tracili swoich zwyczajów. Chyba jest to dla mnie najważniejsze.

Ana Julia Fernandez, Buenos Aires, Argentyna

 

Myślę, że ważne jest uczyć się języka polskiego, bo kiedy ma się polskie pochodzenie i rodzinę w Polsce, to można z nią rozmawiać. Kiedy zna się język przodków, nie zapomina się o swoim pochodzeniu. Język polski jest ładny, ma dużo słów. A kiedy go słucham, czuję się jak w domu. Polska ma długą historię i interesującą kulturę, dlatego ważne, żeby nasze dzieci wiedziały, jacy są Polacy, co robią i jak ważna dla nich jest historia. Dla dorosłych, którzy uczą się polskiego, ważne jest, by poprawili swoje umiejętności gramatyczne, ale dla mnie najważniejsze było to, że kiedy byłam w Polsce, mogłam rozmawiać ze swoją rodziną.

Michaela Bogdan, Buenos Aires, Argentyna

 

Uważam, że dobrze jest uczyć się polskiego, kiedy ma się polskie korzenie. W moim rodzinnym domu mówiliśmy po polsku, aż do momentu, kiedy skończyłam siedem lat. Kiedy poszłam do szkoły, uczyłam się tylko języka hiszpańskiego. Mieliśmy wprawdzie nauczycielkę polskiego, ale bardzo krótko. Myślę, że zawsze warto samemu i innych uczyć polskiego, szczególnie młodzież, by mieszkając za granicą, nie zagubiła języka przodków.

Eduarda Ziomek, Buenos Aires, Argentyna

 

Uczę się języka polskiego, bo dzięki temu podtrzymuję to, co przekazali mi moi rodzice. Lubię go uczyć, bo dzięki temu go pamiętam i jestem w kontakcie z ludźmi, którzy też interesują się polską kulturą. Spotykamy się, możemy wtedy dzielić się naszymi doświadczeniami i wiedzą o polskiej kulturze. Kiedy prowadzę lekcje polskiego, czuję się jakbym była w Polsce. Myślę, że warto to uczucie podtrzymywać zarówno u siebie, jak i u tych osób, które uczestniczą w lekcjach. Z pewnością będą mogli kiedyś mówić po polsku nie tylko z Polakami zamieszkałymi w Argentynie, ale także kiedy pojadą do Polski.

Diana Petkiewicz, Buenos Aires, Argentyna

 

Jak się uczyć? Uczestniczyć w dobrym kursie języka polskiego na poziomie początkującym, pojechać do Polski, odwiedzić Polaków, poznać ich zwyczaje oraz historię kraju. Warto oglądać polskie filmy, czytać polskie gazety. Dlaczego? Uczę języka polskiego od 21 lat, bo mam taką potrzebę jako Polak, który chce przekazać to, co najważniejsze w naszej kulturze, czyli język. Język pozwala mi znaleźć przestrzeń, w której spotykam Polskę – Ojczyznę. Uczenie innych języka polskiego uważam za swój patriotyczny obowiązek. Warto uczyć polskiego, ponieważ w ten sposób zaznacza się obecność Polski w świecie. Mowa polska jest wytworem tysiącletniej kultury. Poznając język, można zrozumieć polską tożsamość, sposoby zachowań Polaków.

Kazimierz Warzyca, Buenos Aires, Argentyna

 

W Stanach Zjednoczonych umiejętność posługiwania się drugim językiem jest doceniana i oceniana za wartość. Osoby dwujęzyczne wnoszą o kultury amerykańskiej nowe wartości, przez co kultura ta staje się bogatsza. Znajomość języka i kultury oraz tradycji przodków jest powodem do dumy. Można się tym pochwalić w wielu sytuacjach. W szkołach amerykańskich, w klasach gdzie są dzieci dwujęzyczne, w programach szkolnych znajdują się obowiązkowe tematy dotyczące historii krajów pochodzenia rodziców i dziadków.
Dla rodzin polskich znajomość języka polskiego i Polski daje poczucie przynależności do kraju ojczystego, daje możliwość kontaktu z dalszą rodzina w Polsce, komunikowania się i uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych, sportowych, turystycznych, towarzyskich w Polsce.

Nauczycielka języka polskiego, Chicago

 

Warto uczyć się Polski i polskiego, aby przekazywać kulturę, tradycję i język młodemu pokoleniu Polaków urodzonych (bardzo często) już w Stanach Zjednoczonych. Jak? Trzeba szukać ciągle nowych metod i sposobów – świat się zmienia.

Nauczycielka języka polskiego, Orland Hills

 

Nauka języka polskiego na obczyźnie pozwala ujrzeć cechy narodowe, a także uwarunkowania historyczno-kulturowe naszego języka. Dzięki nauce języka polskiego można zaobserwować, że języki nie są jednolite, wydaje mi się, iż mój ukochany język polski jest bardziej emocjonalny. Język angielski jest bardzo prosty w wyrażaniu emocji – język polski jest również bardziej poetycki.

Agnieszka, Orland Hills

 

Polska to piękny kraj, a język polski to ciekawy język. Jeden z trudniejszych języków do nauki, więc nie każdy może się go nauczyć. Znając język polski, to znaczy posługując się nim w mowie i piśmie, mamy powód do dumy.
Znajomość języka polskiego, historii Polski, jej tradycji to bogactwo, którego żaden kryzys człowiekowi nie jest w stanie zabrać.

Maria, Chicago

 

Z perspektywy matki dzieci już dorosłych (studentki) wiem, że włożony wysiłek przyniósł efekty. Droga nie była łatwa. Język wiązać z kulturą, tradycją i historią rodzinną.
Na pytanie dlaczego, podam takie dwa przykłady:

  1. Dorastające dzieci poprawiają błędy językowe rodziców w trakcie rozmowy, to znaczy, że „czują” język.

  2. W szkole, do której uczęszcza wiele nacji (językiem wspólnym jest angielski) są też uczniowie, którzy znają wyłącznie angielski. Mówienie językiem swojej nacji powoduje zdumienie u innych, wywołuje zazdrość.

Nauczycielka języka polskiego, Chicago

 

Dlaczego?
– podtrzymywanie (oraz przekazywanie) polskiego dziedzictwa kulturowego;
– rozprzestrzenianie kultury polskiej za granicą;
– warto jest nać język przodków;
– polski może być językiem obcym – wyzwaniem językowym 🙂 ze względu na swą trudność;
– dobrze jest znać wiele języków;
duma z polskiego pochodzenia oraz dorobku Polski w kulturze świata.

Jak?
– w szkole, w domu (gdzie?);
– aktywnie, interaktywnie;
– z wykorzystaniem wszystkich możliwych technik;
– wykorzystując wszystkie możliwe środki przekazu (tv, internet, etc…), osłuchanie się z językiem.

Nauczyciel języka polskiego, Chicago

 

Warto – bo to inwestycja w siebie, bo można porozumieć się z rówieśnikami z tego samego środowiska (polskiego). Bo można porozumieć się z rodziną dalszą i bliższą, np. babcią lub dziadkiem, którzy nie opanowali języka angielskiego.
Warto, bo to piękny język.

Renata Rudnicki, Wheeling

Jako obcokrajowiec: 

– poznaję kraj, który jest ciekawy ze względu na swoje położenie, zapoczątkował zmiany polityczne;
– Solidarność – ma sławnych ludzi – Wałęsa, Jan Paweł II i innych, którzy znani są ze swych osiągnięć w innych krajach.
Uczę się języka polskiego, aby poznać kulturę Polski i zdobyć lepszą pracę w Szkole Polskiej lub na Uniwersytecie.
Jako osoba pochodzenia polskiego:
– poznaję kraj moich rodziców i dziadków;
– kultywuję tradycję i wszystko co tylko kojarzy się z krajem;
– chodzę do szkoły polskiej, aby nauczyć się polskiego;
– mówię w domu językiem rodziców;
– mogę otrzymać lepszą pracę.

Chicago

 

Język polski, tak jak każdy język świata, otwiera okno na świat, zbliża do tego co dalekie. Dla naszych uczniów otwiera drogę do podtrzymywania rodzinnych kontaktów, a także nowych znajomości i przyjaźni.

Język polski łączy wszystkie pokolenia i jest pomostem, który rodzi więzy rodzinne.
A dlaczego warto uczyć się Polski?
Bo Polska jest częścią Europy, kontynentu, który często jest odwiedzany przez naszą polonijna młodzież.

Nauczyciel języka polskiego, Chicago

 

Język polski jest językiem, którym komunikują się Polacy. W dzisiejszej rzeczywistości, gdy wszystkie kraje chętnie goszczą inne narody, wymieniając doświadczenia, rozwijając swoje biznesy – język polski jest również językiem niezbędnym.
W USA uczymy dzieci amerykańskie polskiego pochodzenia języka polskiego. Oddając dzieci do polskiej szkoły i ucząc języka polskiego, podkreślamy konieczność znajomości języka polskiego w przyszłości. Wyjazdy integracyjne, odwiedziny rodzin w Polsce, praca w USA z osobami nieznającymi języka angielskiego. Przede wszystkim podtrzymywanie tradycji, posługiwanie się językiem swoich przodków. Pokazanie światu, że Polska jest cennym krajem.

Polska Szkoła im. Emilii Plater, Chicago

 

Każde dziecko uczy się języka polskiego w domu rodzinnym, zaczynając edukacje w polskiej szkole na obczyźnie, uczy się języka ze względu na swoich rodziców, nie zając sobie sprawy, ani z potrzeby, ani przydatności tego języka w kraju, w którym się urodzili i się wychowują. Dopiero kiedy idą na studia, bardzo często okazuje się, że język polski jest potrzebny do komunikacji w pracy, w naszej grupie etnicznej i wtedy są bardzo wdzięczni tym wszystkim, którzy uczyli języka polskiego. Chicago jest drugim miastem po Warszawie, w którym mieszka ponad milion Polaków i dlatego język polski warto znać, potrafić rozmawiać, czytać i pisać.

Nauczyciel języka polskiego, Chicago

 

Według mnie nauczyciel sam powinien dokonywać właściwego wyboru treści programowych do realizacji w swojej klasie. Wykorzystując teksty na rozumienie, gry, zabawy dydaktyczne, rozsypanki, krzyżówki, scenariusze lekcji, prezentacje lub filmy edukacyjne.
Czy warto?
Na pewno tak, żeby być dumnym z pochodzenia z kraju, który jest ojczyzną wielkich Polaków: Kościuszki, Puławskiego i Mickiewicza. Polski emigrant powinien być dumny ze znajomości, który pomaga mu odnosić sukces, pełnić odpowiedzialne funkcje w różnych dziedzinach życia w Ameryce.

Szkoła Polska im. Kazimierza Puławskiego, Chicago

 

Jesteśmy Polakami i to jest oczywiste dla nas, którzy urodzili się w Polsce. To są nasze korzenie, mamy wielu wspaniałych Polaków, polska jest wspaniałym krajem.

Nauczycielka języka polskiego, Chicago

 

Język polski jest naszym językiem ojczystym, który nosimy w sercach i chcemy przekazać naszym potomkom. Chcemy opowiadać, uczyć, uświadamiać, interesować nasze dzieci i młodzież, przekazywać wiedzę o państwie polskim i języku polskim. Polska jest tak pięknym i ciekawym krajem, że warto go promować. Kultura i krajobraz są bardzo bogate i warte zainteresowania i przedstawienia.

Nauczyciel języka polskiego, Chicago

 

Na pewno warto uczyć się kultury polskiej i języka polskiego, ponieważ rozwija to uczniów. Tym bardziej tutaj na obczyźnie, która dla naszych dzieci staje się ojczyzną, warto uczyć o drugiej ojczyźnie. Dobrze by było, gdyby dzieci miały świadomość dwóch kultur obok siebie, dwóch języków. Drugi język rozwija, osadzenie w drugiej kulturze wzbogaca. W tym wielonarodowym i wielokulturowym kraju jest to wręcz normalne. Ważne też jest, żeby znać swoje korzenie, żeby umieć rozmawiać z dziadkami, kuzynkami i kuzynami.
Jak uczyć?
Szukać nowych form poprze szkolenia, warsztaty, kontakty z ludźmi z Polski.

Uczestniczka warsztatów metodycznych, Chicago

 

Dlaczego?
Bo Polska jest ojczyzną, matką, wszystko dała, to są korzenie, z których się wyrasta, którymi się żyje, z których się czerpie soki.
Powinność z jednej strony, psychiczna konieczność z drugiej strony. Duchowa potrzeba, radość dzielenia się bogactwem z młodszym pokoleniem.
Jak?
Praktycznie, komunikacyjnie, mniej historii literatury, przynajmniej na początku.

Uczestnik warsztatów metodycznych, Chicago

 

Język polski jest dla nas językiem ojczystym, językiem naszych przodków, obowiązkiem każdego obywatela jest poprawne wypowiadanie się, poznanie i wzbogacanie języka oraz oczywiście historii Polski.

Chcąc coś lub kogoś kochać, należy go nie tylko poznać, ale te miłość i przywiązanie musimy pogłębiać i pielęgnować.

Uczestniczka warsztatów metodycznych, Chicago

Polska to nasza ojczyzna, a zatem obowiązkiem rodziców jest zapoznać dzieci z tym krajem. Polska jest piękna, ma bardzo bogata historię, interesująca zresztą nie tylko la Polaków. Młodzi ludzie, młodzi Polacy, uwielbiają spędzać wakacje w Polsce. Znajomość języka zatem w tym momencie wydaje się bardzo potrzebna. Język polski to również folklor i kultura ludowa, a polski folklor jest szczególnie piękny i malowniczy, dobrze znać język, aby go zrozumieć. Polacy są wszędzie, w równych częściach świata. Znajomość Polski i języka pomaga w kontaktach międzyludzkich.

Uczestniczka warsztatów metodycznych, Chicago

 

Jako nauczyciel języka polskiego w szkole polonijnej w Ameryce mierzę się z tym pytaniem w każdy weekend. Odpowiedź jakiej udzielam moim uczniom jest jasna: „Nie zapomnij gdzie się urodziłem/Nie zapomnij skąd tutaj przybyłem/Bo w pamięci jest siła zaklęta/Więc pamiętaj synu mój” (Fanky Polak). Młodzieży polskiej i lokalnej stosunkowo łatwo tę kwestie wytłumaczyć.
Realizując mój program przybliżania dzieciom Polski i zaszczepiania dumy ze swoich korzeni, często łapię się na takim małym racjonalizmie, mesjanizmie i pieniactwie:
– Polacy byli najwierniejszym aliantem;
– Polska sięgała od morza do morza.
Z takich powodów cudzoziemca lub młodego polskiego „obywatela świata” można odstraszyć od nauki o naszym kraju. Zamiast tego:
– jesteśmy krajem w centrum Europy, nasza historia zazębia się z dziejami Europy i świata,
– mamy wspaniałą sztukę filmową, co dla wielu kinomanów jest wystarczająca motywacją do „wygooglowania” Polski, a może i pójścia dalej,
– literatura tez się możemy pochwalić i może ktoś chciałby w oryginale Mrożka przeczytać,
– muzyka też nie najgorsza, a podobno Szopena Japończycy lepiej pojmują z elementami polszczyzny.

Nauczycielka języka polskiego, Chicago

Najpierw chcę powiedzieć, że dla mnie to jest możliwość zapoznania się z jednym obcym językiem. Studiuję język polski już od czterech lat i muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolona z tego powodu. Żeby tak naprawdę zanurzyć się w język polski, od samego początku musimy zapoznać się z takimi dyscyplinami historycznymi jak gramatyka i historia języka polskiego, dzięki których możemy dowiedzieć się o takich zjawiskach, które odbywały się z upływem czasu, jak np. metateza, wokalizacja jerów, przegłos polski. Jak możemy się z tym zapoznać? Możemy odnaleźć to wszystko w różnych źródłach historycznych, np. „Bulla gnieźnieńska”, „Psałterz floriański”.

Studentka, Lwów, Ukraina

Myślę, że pierwszym, bez wątpienia jednym z najważniejszych argumentów jest potrzeba poznania języków obcych w celu znalezienia pracy. Język polski jest żywy, ciągle wprowadzane są do niego nowe, uznane za poprawne formy niektórych wyrazów. Dlatego właśnie języka musimy uczyć się przez całe życie. Język polski jest bardzo ciekawy, musimy się go dobrze nauczyć, żeby nowe zdanie nie było zbyt proste, aby mieć duży zasób słownictwa, poznać zasady ortograficzne, części mowy, aby w pełni zrozumieć wiersze poetów z dawnych epok. Niektórzy twierdzą, że nauka języka polskiego do niczego im się nie przyda. Ja wychodzę jednak z założenia, że warto uczyć się tego pięknego języka, myślę, że poznanie języka to nie tylko słowa włożone w zdania, aby znać język, nie wystarczy tylko i wyłącznie poprawnie się wysławiać.

Katarzyna Zwarycz, Lwów, Ukraina

Uczyć się Polski i polskiego warto po prostu dla siebie. Można wziąć książkę i dowiedzieć się, że rozumiem te fantastyczne, obco brzmiące słowa. Spotkać kogoś i dzięki znajomości języka okazać mu pomocną dłoń. Zapoznać się z innymi narodami, ich kulturą i tradycjami.

Student, Lwów, Ukraina

Dla mnie język polski dzisiaj jest drugim językiem ojczystym. Już od czterech lat uczę się języka polskiego i kultury polskiej i mogę powiedzieć, że Polska to kraj o interesującej kulturze i bardzo oryginalnym języku. Chociaż wielu Ukraińców uważa, że języka polskiego łatwo się nauczyć (bo jest bardzo podobny do języka ukraińskiego), ja się z tym nie zgadzam. Język polski to język o bardzo ciekawej i długiej historii, w ciągu której rozwijał się i kształtował. Dla nas – Ukraińców – warto uczyć się języka polskiego i Polski, bo jesteśmy sąsiadami i łączy nas wspólna historia.

Studentka, Lwów, Ukraina

Uczyć się języka polskiego bez szczerego zainteresowania to rzecz marna. Dlatego, żeby osiągnąć sukces, trzeba być po prostu zakochanym w swojej sprawie. Język polski dla mnie nigdy nie był obcy, tradycje polskie nie były mniej ważne niż tradycje ukraińskie. Kiedy zaczęła się moja przygoda z polonistyką, bardzo lubiłam różne gry związane z uczeniem się języka. Myślę, że to bardzo dobry sposób na naukę dla początkujących. Bardzo dobrym doświadczeniem była praktyka w Polsce na Uniwersytecie Wrocławskim, pomógł mi również udział w letniej szkole w Łodzi. Oczywiście bardzo dużo zależy też od nauczyciela języka. Znajomość kultury innego narodu jest zawsze ciekawa i zachwycająca. A ponieważ korzeń kultury tkwi w języku, to nauczenie się polskiego jest rzeczą niezbędną. Chcę pracować jako tłumacz i wiem, że tylko doskonała znajomość języka mi na to pozwoli.

Studentka, Lwów, Ukraina

Każdy naród posiada własny język, którym się posługuje niezależnie od kraju, w którym mieszka. Dzieci urodzone w Polsce, przyjeżdżające do Kanady, kontynuują naukę języka polskiego w szkołach polskich. Dzieci urodzone w Kanadzie w rodzinach polskich też starają się uczyć języka przodków. Żeby uczyć się czy nauczać języka polskiego, trzeba mówić, czytać i pisać po polsku – nauka zaczyna się od pierwszych nauczycieli – rodziców – aż po naukę w szkole. To właśnie szkoła spełnia ogromną rolę w nauczaniu języka polskiego. Obecnie język polski jest bardzo ważny dla dzieci mających polskie korzenie, często bowiem wyjeżdżają do Polski na studia lub w poszukiwaniu pracy. Serdecznie dziękuję za wspaniałe pomoce i wiadomości, którymi mogłyście Szanowne Panie się z nami podzielić.

Nauczycielka, Vancouver, Kanada

Napiszę w punktach:
– podtrzymywanie polskiej kultury i tradycji
– kontakt z żywym językiem polskim
– kontakty profesjonalne
– wymiana doświadczeń.
Bardzo ślicznie dziękuję miłym Koleżankom z Polski za wasz entuzjazm oraz wspaniały wkład w kultywowanie polskości. Do zobaczenia!

Małgorzata Cupińska, ps. Goshka, Vancouver, Kanada

Warto uczyć się polskiego, ponieważ język jest rzeczą żywą i trzeba ćwiczyć, rozmawiać, czytać jak najczęściej w języku polskim. Chcemy, żeby język polski pozostał żywy. Chcemy spajać kulturę polską i tradycje polskie. Nasi uczniowie mogą porozumiewać się z rodziną w Polsce i tutejszymi Polakami. Chcemy, żeby nasi uczniowie byli dumni ze swej polskości i polskiego pochodzenia, by nasza nauka przechodziła z pokolenia na pokolenie.

Nauczycielka, Vancouver, Kanada

Warto uczyć się polskiego, ponieważ jesteśmy Polakami. Musimy utrzymać naszą kulturę, poznać swoje korzenie, poznać historię kraju swojego pochodzenia. Naszym zadaniem jest przekazać Polskę dalej – naszym dzieciom i wnukom.

Nauczycielka, Vancouver, Kanada

Aby podtrzymać polskie tradycje. Aby pojechać na wakacje do babci do Polski. To mój drugi język. Aby kiedyś dostać lepszą pracę. Jak się uczyć? Powtarzać, śpiewać, rysować, rozmawiać, powtarzać… Dziękuję!

Uczeń, Vancouver, Kanada

Jest warto uczyć się języka polskiego, bo jesteśmy Polakami i nasz język jest naszą kulturą. Musimy podtrzymywać naszą polską kulturę dla naszych dzieci.

Nauczycielka, Vancouver, Kanada

Nauka polskiego jest ważna zwłaszcza dla nas – emigrantów – bo pomaga podtrzymywać naszą kulturę, nasze tradycje i to wszystko, co jest związane z Polską. Pomaga naszym dzieciom wychowywać się w duchu patriotyzmu do Polski. Pomaga im poznać to wszystko, co jest dla nas drogie. Rozszerza wiedzę o Polsce i w ten sposób rozszerza horyzonty. Daje, a raczej pomaga nam, rodzicom, dać naszym dzieciom dodatkowy język.

Matka, Vancouver, Kanada

Świat obecnie jest systemem naczyń połączonych. Urodzeni w Kanadzie, a mający polskich przodków są bardzo zainteresowani kontaktami ze współczesną Polską. Ten kraj bardzo im się podoba, jest inny niż reszta świata. Chcąc Polskę poznać, uczą się polskiego. Ułatwia im to kontakty z ludźmi, a tym z mieszkającą tam pozostałą częścią rodziny. W Kanadzie wciąż jeszcze Polonia jest znaczącą i znaczną grupą społeczną, kulturową. Młodzi są wychowywani w tradycjach polskich, cenią je.

Matka, Vancouver, Kanada

Człowiek znający więcej języków jest bardziej wszechstronny, pewniej daje sobie radę w życiu. Język polski jest językiem naszych przodków i dziadków, a Polacy są na całym świecie – bez względu na to, jakie powody mieli do opuszczenia kraju rodzinnego. Dlatego uważam, że warto uczyć się mówić po polsku. Łatwiej się wtedy komunikować i człowiek czuje satysfakcję, gdy może porozumieć się z innymi w dalekim, obcym kraju.

Uczestniczka projektu, Vancouver, Kanada

Człowiek jak drzewo – nie może żyć bez korzeni, a tymi korzeniami dla nas, Polaków na emigracji jest bogata, ponad tysiącletnia kultura polska. Dodatkowymi walorami jest możliwość łatwego porozumiewania się naszych dzieci i wnuków z rodziną w Polsce.

Matka, Vancouver, Kanada

Język polski pozwala na utrzymywania polskości, kultury i dziedzictwa polskiego. Na wzbogacenie osobowości uczenia. Daje możliwość porozumiewania się z innymi ludźmi pochodzenia słowiańskiego, a także z rodziną w Polsce. Daje okazję bycia niezależnym w Polsce.

Nauczycielka, Vancouver, Kanada

Język polski umożliwia komunikację w Polsce, z rodziną i nie tylko. Pozwala na zachowanie korzeni – pochodzenia rodziców. Daje możliwość korzystania z bogactwa kulturowego, ćwiczenie umysłu. Z językiem łączy się sposób widzenia świata, każdy nowy język otwiera nam te światy, daje nam w nie wgląd. Polska zachwyca obcokrajowców, polski może ułatwić im zwiedzanie.

Nauczycielka, Vancouver, Kanada

W mojej opinii uczyć polskiego należy ze zrozumieniem – poprzez gry czy ciekawe ćwiczenia dydaktyczne. Dzieci łatwiej uczą się dzięki zabawie czy ciekawym, kreatywnym zajęciom. Myślę, że warto a wręcz należy uczyć polskiej kultury, języka czy historii. Bez tego nasza kultura zanika – szczególnie młodzi rodzice nie dbają o „polskość” w domu. Choćby właśnie dlatego polskie szkoły czy miejsca, gdzie można spotkać się z polską kulturą należy promować!!!

Nauczycielka, Vancouver, Kanada

Polska to kraj naszych rodziców, nasza kultura i korzenie. Często uczniowie wyjeżdżają do Polski na wakacje i znajomość języka polskiego jest naturalnie przydatna. Bardzo często uczniowie są dumni z tego, że znają więcej niż jeden język.
Jak? Poprzez codzienne rozmowy z rodzicami, dziadkami, oglądanie telewizji, uczęszczanie na różnego rodzaju koncerty, przedstawienia przygotowywane przez tutejszą Polonię. Szkoła polska jest także bardzo pomocna. To tylko trzy godziny w klasie, ale uczniowie są zaznajomieni z kulturą, językiem, także nowymi znajomościami. Ciekawie prowadzone zajęcia, zabawy i gry dydaktyczne, filmy, wycieczki zgodne z zainteresowaniami uczniów pomagają im w nauce.

Nauczycielka, Edmonton, Kanada

Jest to bardzo ważne, aby kanadyjscy nauczyciele języka polskiego mogli być wspierani i informowani o nowych pomocach dydaktycznych służących do nauczania języka polskiego. Bardzo ważna jest styczność ze zmieniającym się językiem polskim oraz z kulturą polską, szczególnie dla generacji urodzonej za granicą. Kiedy zna się język polski oraz historię Polski, chce się zwiedzać, wracać, poznawać nowe zakątki tego kraju oraz uczyć swoje dzieci języka polskiego. Gdy mają styczność z żywym językiem i kulturą i widzi się dzieci, które naprawdę są dumne z tego, że pochodzą z polskich rodzin, chce się uczyć tego języka i wie się, że naprawdę warto!

Nauczycielka, Edmonton, Kanada

Niestety, bez znajomości języka polskiego nie mogłabym się porozumieć ze swoją rodziną. Większość mojej rodziny zamieszkuje w Polsce i nie rozumieją innego języka, a dla mnie jest ważne, żeby utrzymać kontakt z nimi. Po drugie, znajomość drugiego języka pomaga mi w pracy. Poza tym, gdy będę już w wieku, gdy będę gotowa mieć dzieci, chciałabym nauczyć moje dzieci języka polskiego, żeby również mogły rozmawiać z resztą rodziny w Polsce. Moja kultura jest dla mnie ważna i bez polskiego nie mogłabym wszystkiego zrozumieć.

Uczennica, Edmonton, Kanada

Najważniejsze dla mnie, gdy byłam młodsza, to było żebym mogła porozumiewać się z rodzicami i moim dziadkiem. Kiedy skończyłam 20 lat, po raz pierwszy podróżowałam samodzielnie poza Kanadę i język polski bardzo mi się przydał w więcej niż pięciu krajach. Polacy są wszędzie i dla mnie jest ważne i wartościowe, że mogę porozumiewać się z rodakami na całym świecie. Mieć wszędzie „rodzinę” jest bardzo miło. Język polski powoduje, że czuję, że mam swoją kulturę, a nie tylko – że jestem Kanadyjką.

Uczestniczka projektu, Edmonton, Kanada

Dlaczego? Polacy są na każdym końcu świata, zawsze znajdzie się ktoś, kto rozumie język polski. Jest to trudny, ale ładny język. Jest też wiele znanych polskich filmów i książek. Wielu ludzi, którzy mają polskie korzenie, chce też poznać język polski, tym bardziej, że Polacy mają ciekawą kulturę i historię.

Uczestnik projektu, Edmonton, Kanada

Bardzo doceniam fakt, że mówię po polsku i że mam okazję dalej się uczyć. Powód pierwszy: chciałabym pracować w międzynarodowej firmie, muszę znać przynajmniej trzy języki. Powód drugi: polski jest tak trudny, że każdy inny język wydaje się łatwy:) Powód trzeci: chcę, żeby moje dzieci miały szansę się go nauczyć (jeszcze nie mam dzieci). Powód czwarty: mam swój sekretny kod tutaj w Kanadzie!

Uczestniczka projektu, Edmonton, Kanada

Warto jest znać swój język, ponieważ dużo jest prac literackich, które nie są tłumaczone na język angielski. O Polsce warto uczyć się, dlatego że jest to kraj bardzo interesujący, który ma potencjał, w przyszłości będzie jednym z kluczowych krajów w Europie.

Uczestnik projektu, Edmonton, Kanada

Naprawdę jest warto uczyć się Polski i języka polskiego, bo trzeba trzymać kontakt z polską kulturą i językiem. Warto uczyć się języka polskiego, bo wtedy można się wypowiadać i pisać poprawnie po polsku. Jest to ważne, jak człowiek jest poza granicami ojczyzny.

Uczestnik projektu, Edmonton, Kanada

Uczę się polskiego, żebym mógł rozmawiać z rodziną w Polsce oraz podtrzymywać kulturę kraju, z którego ja i rodzina pochodzimy. Też warto znać więcej języków, żeby podczas podróży rozumieć wszystko oraz spotykać się z innymi Polakami na różnych zajęciach, tak jak w szkole, zespole, kościele i innych miejscach.

Uczestnik projektu, Edmonton, Kanada

Historia języka polskiego jest bardzo bogata, tak jak polskie tradycje. Uczenie się polskiego pomaga w komunikacji z rodziną tu, w Edmonton i w Polsce. Otwiera drzwi do nauki innych języków, dla mnie bardzo interesująca jest różnica między językiem angielskim a polskim mówionym i pisanym. Znajomość polskiego wzmacnia moją relację z Polską.

Uczestniczka projektu, Edmonton, Kanada

Bardzo ważne jest dla mnie podtrzymywanie języka polskiego i kultury polskiej. Znajomość języka polskiego zbliża dzieci do kraju rodziców, dziadków. Ułatwia kontakt z rodziną zamieszkałą w Polsce. Wyrabia tożsamość. Dzieci i młodzież pamiętają o ważnych wydarzeniach z historii Polski i narodu polskiego. Poprzez naukę polskiego wdrażamy w życie tradycje i zwyczaje polskie, obrzędy naszej Ojczyzny. Uczymy Polski poprzez spotkania, prelekcje filmowe, śpiew, recytację i różnego rodzaju kontakty z Polakami mieszkającymi za granicą.

Nauczycielka, Edmonton, Kanada

Naukowcy udowodnili w badaniach, że posługiwanie się więcej niż jednym językiem rozwija inteligencję. To jest powód ogólny, nie mający nic wspólnego z polską tożsamością. Ponadto, umiejętność porozumiewania się dodatkowym językiem z rodzicami, przyjaciółmi czy rodziną powoduje ugruntowanie tożsamości młodego człowieka, poczucie większej pewności, możliwość „popisania się” przed rówieśnikami. Znajomość języka europejskiego ze skomplikowaną gramatyką ułatwia ponadto naukę kolejnego języka z korzeniami w łacinie. Jeśli chodzi o wiedzę o Polsce, to moim zdaniem wiedzy nigdy za wiele, a wiedza o kraju pochodzenia rodziców rozwija i umacnia więzi rodzinne oraz poszerza horyzonty.

Nauczycielka, Edmonton, Kanada

Posłużę się stereotypem. By drzewo zdrowo rosło, musi mieć silne korzenie. Tak samo z ludźmi – by mogli w pełni funkcjonować w świecie, który zgodnie z przewidywaniami rzeczywiście stał się globalną wioską, muszą mieć poczucie przynależności do rodziny, miejsca urodzenia, języka, tradycji… Jesteśmy w szczęśliwej sytuacji, że w kraju wieloetnicznym, jakim jest Kanada, możemy wspierać się we własnej, polskiej tradycji, kulturze wyjątkowej i pięknej. Polska – zwłaszcza dzisiaj – to kraj piękny, nowoczesny, o bogatym życiu kulturalnym. Warto znać polski, by w pełni w tym uczestniczyć.

Nauczycielka, Edmonton, Kanada

Polska należy do najważniejszych krajów Europy. Znajomość jej dziejów i języka jest nieodzowną koniecznością w rozumieniu istoty starego kontynentu. Dobra literatura polska oferuje czytelnikom nie tylko mnóstwo wiadomości z wielu dziedzin życia, ale i niezapomniane przeżycia językowe.

Nauczycielka, Edmonton, Kanada

Bardzo ważnym powodem, aby dzieci mieszkające poza granicami Polski uczyły się i kontynuowały naukę polskiego jest to, że daje im to świadomość tego, kim są, skąd pochodzą i gdzie są ich korzenie. Przez naukę polskiego – języka, z którego wywodzą się ich rodziny – umożliwia się im porozumiewanie z bliskimi, członkami rodzin, którzy mogą w dalszym ciągu przebywać w kraju ojczystym. Przez naukę języka poznają historię i kulturę, obyczaje, z jakich wywodzą się ich bliscy. Jedną z podstawowych metod uczenia się języka polskiego jest rozmowa w języku ojczystym w domu. Czytanie książek, słuchanie piosenek, zabawy, wyjazdy turystyczne do Polski, uczęszczanie do polskich placówek edukacyjnych na obczyźnie.

Nauczycielka, Edmonton, Kanada

Każde dziecko powinno podtrzymywać tradycje, kulturę, zwyczaje polskie. Polska jest naszą Ojczyzną. Bardzo dużo młodzieży urodzonej w Kanadzie powraca lub tymczasowo studiuje w Polsce, dlatego nauka języka polskiego jest bardzo ważna i potrzebna. Ile znamy języków, tyle razy jesteśmy człowiekiem. Jak się uczyć? Poprzez wyjazdy do Polski, czytanie, rozmowy, zabawy i gry, wyjścia do opery, kina itp.

Uczestniczka projektu, Edmonton, Kanada

Dlaczego? Bo Polska jest ojczyzną naszych przodków, bo nasze dzieci powinny umieć posługiwać się językiem, który jest językiem ojczystym mamy lub taty. Kiedy pojadą do Polski odwiedzić (może po raz pierwszy w życiu) babcię, ciocię, to będą mogły się z nimi porozumieć. Bo dobrze jest napisać życzenia świąteczne do Polski po polsku. Bo może kiedyś ich losy skierują je do Polski – może na studia, może do pracy… Powodów jest wiele. Jednym z nich może być także uniwersalny powód: język polski to również język, który może być kolejnym językiem, jakim się włada w mowie i piśmie. Jak? Przede wszystkim nauka musi być urozmaicona, oparta na materiale poglądowym, bliskim dziecku. Nie skupiać się na rzeczach mniej niezbędnych (terminologii gramatycznej) – uczyć mówić, czytać, pisać, tak jak się to akcentuje przy nauce każdego innego obcego języka – opanowanie go w stopniu komunikatywnym. Ważna jest także współpraca wszystkich zaangażowanych wokół dziecka – szkoły, rodziców, rodziny. Mówić do dziecka po polsku, czytać mu polskie książki, oglądać polskie filmy.

Irene Lompart, Edmonton, Kanada

Dlaczego warto uczyć się o Polsce? Dlaczego warto uczyć się polskiego? To nasze korzenie, które są częścią nas, z których jesteśmy bardzo dumni. Nasze dzieci powinny być nadal połączone z korzeniami. Powinny czerpać silne poczucie własnej wartości z faktu, że pochodzą z kraju o pięknej kulturze i historii. Drzewa odcięte od korzeni nie wyrosną na silne.

Matka, Edmonton, Kanada

Aby nauczyć się języka polskiego, trzeba uczęszczać do polskiej szkoły. Warto się uczyć i trzeba, bo jesteśmy Polakami i musimy rozsławiać imię Polski na całym świecie. Powinniśmy pokazywać naszą kulturę i piękne tradycje i zwyczaje.

Nauczycielka, Edmonton, Kanada

Bardzo podoba mi się kultura polska i język polski. Ja naprawdę chcę uczyć się języka polskiego, historii Polski i polskich obyczajów. Chcę dostać Kartę Polaka.

Wiktoria Bruj, Zaporoże, Ukraina

Marzę, by zobaczyć Ukrainę jako ekonomicznie silne i politycznie samodzielne europejskie państwo prawa, gdzie obrona praw człowieka i godność osoby ludzkiej to wartości umocowane w konstytucji i chronione prawem. Strategiczny cel naszej zewnętrznej polityki to wstąpienie do Unii Europejskiej. Wybór europejskiego wektora kosztował wielu Ukraińców życie. Nigdy nie zapomnimy Rewolucji Godności i „Nebesnu sotnju”, które swoją krwią okupiły nadzieję na światłą przyszłość Ukrainy.
Polska, nasz najbliższy sąsiad, okazał się wiernym i prawym druhem, który wyciągnął do nas pomocną dłoń w bardzo ciężkich czasach. Polska to nasz opiekun i pomocnik w przeprowadzeniu reform, bardzo cenimy jej wsparcie. Na danym etapie, dopóki mam możliwość studiować w Europie, chcę otrzymać dyplom według europejskiego wzorca, nabyć koniecznych przyzwyczajeń, zostać prawdziwym fachowcem w swojej dziedzinie i zdobyć doświadczenie, żeby potem pomagać rozwijać własną gospodarkę i podwyższać poziom życia ukraińskiego narodu. Przecież moje serce należy do Ukrainy – kraju bezkresnych pszennych łanów i błękitnego nieba. Sława Ukrainie!

Wlada Popov, Zaporoże, Ukraina

Nazywam się Aleksy Konplenko. Około rok uczę się polskiego. Lubię polską kulturę i tradycje. Są one bardzo podobne do ukraińskich, co sprawia, że nauka języka jest ciekawa. Nigdy nie byłem w Polsce, ale bardzo chciałbym ją odwiedzić i mieć możliwość uzyskania tam wykształcenia.

Aleksiej Konoplenko, Zaporoże, Ukraina

Warto uczyć się polskiego, żeby studiować albo pracować w Polsce. Teraz żeby otrzymać wysoką pensję, potrzeba znać kilka języków obcych. Wszystko zależy od celu, który ma człowiek. Ja na przykład uczę się języka polskiego, żeby studiować w Polsce. Trzeba uczyć się języka, żeby rozmawiać, rozumieć ludzi. Chciałabym czytać dużo książek po polsku, już zaczęłam to robić. Trochę oglądam filmy i czasami telewizję. Znajomość języków pomaga podróżować po świecie, chcę otrzymać Kartę Polaka, dlatego trzeba umieć nie tylko rozmawiać, a jeszcze znać historię. Teraz inteligentny człowiek zna kilka języków obcych. Kiedy byłam w Polsce kupiłam gazety i książki i mogę czytać po polskubr. Dziękuję za zajęcia. Było bardzo ciekawie. Bardzo mi miło poznać panie.

Anna Żuk, Zaporoże, Ukraina

Pracuję jako wykładowca na uniwersytecie, mam stopień naukowy i zajmuję się nauką. Uczę się języka polskiego, żeby mieć możliwość pracować nad projektami i badaniami naukowymi, jak również otrzymać stopień doktora w Polsce. Wiem, że kultura i nauka w Polsce są bardzo rozwinięte. Kultura i język Polski i Ukrainy są bardzo bliskie.

Iryna Caplina, Zaporoże, Ukraina

Cześć. Mam na imię Wadim. Mieszkam w Zaporożu. Uczę się języka po pierwsze, żeby umieć, po drugie, bo sprawia mi przyjemność mówienie/uczenie się obcego języka. A poza tym, by być lepszym od innych i by sobie ułatwić żywot. Najważniejsze żeby:
– dowiedzieć się więcej i poznać lepiej polszczyznę,
– nauczyć się poprawnie pisać z ortografią i interpunkcją,
– nauczyć się poprawnie wypowiadać zdania,
– nauczyć się czytać.

Wadim, Zaporoże, Ukraina

Mój syn mieszka i pracuje w Krakowie. Polska mu się bardzo podoba. Chciałabym zrozumieć, dlaczego wybrał ten kraj. Poznać jego niesamowitą kulturę i bogatą historię, a również ciekawych ludzi. To można zrobić tylko za pomocą języka.

Jana Korostylowa, Zaporoże, Ukraina

Ja uczę się Polskiego, żeby studiować w Polsce. Chcę studiować w Krakowie.

Eugenija Deniva, Zaporoże, Ukraina

Mam na imię Artem i mieszkam w Zaporożu. Uczę się języka polskiego, żeby studiować w Polsce. Ponadto uczę się go dla ogólnego rozwoju. Język ten pomoże mi zdobyć wykształcenie i zaadaptować się w kraju. To jest bezcenne doświadczanie nauki języków obcych. Mam nadzieję, że będę mógł zdobyć dogłębną wiedzę o kulturze, historii, ludziach i tradycji kraju. Znajomość polskiego zmniejsza też bariery komunikacji z ludźmi w Polsce. Z Polską mam zamiar związać przyszłe życie.

Artem, Zaporoże, Ukraina

Chcę studiować w Polsce. Jeśli będę mógł oczywiście. Mam tatę Polaka i mam nadzieję, że to pomoże, aby żyć i pracować później w Polsce. Moim marzeniem jest, aby uczyć się zwyczajów i kultury tego kraju.

Nazar Kuczański, Zaporoże, Ukraina

Uczę się polskiego, bo jestem Polakiem. Chcę lepiej poznać język ojczysty, Dlatego chodzę do szkoły językowej, oglądam telewizję po polsku, czytam książki po polsku. I kiedy mam możliwość, to jadę do Polski, żeby mieć możliwość uczyć się języka w środowisku polskim.

Wadim Kuczański, Zaporoże, Ukraina

Uczę się języka polskiego, żeby dostać się na uniwersytet. Chcę poznać kulturę polską i zwiedzić Polskę.

Karina Ramanjuta, Zaporoże, Ukraina

Chcę pojechać do Polski, aby studiować na specjalności „projektowanie” i pracować w tym zawodzie.

Nastia Saron, Zaporoże, Ukraina

Ja uczę się Polski i polskiego, aby otrzymać dobre wykształcenie i dobre życie w Europie.

Sergei Ternovoi, Zaporoże, Ukraina

Ja uczę się polskiego, aby otrzymać dostęp do europejskiej oświaty, poszerzyć swoje horyzonty i kulturę. Jestem także fanem europejskiej architektury i lubię turystykę.

Bogdan , Zaporoże, Ukraina

Mam na imię Tetiana i jestem studentką polonistyki na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki. We wrześniu miałam możliwość uczestniczenia w zajęciach z historii języka polskiego. Szczerze mówiąc, nigdy nie lubiłam historii. Kiedy więc usłyszałam o wykładach na temat historii polszczyzny, pomyślałam, że będzie nudno. Ale muszę przyznać, że tym razem nie miałam racji. Pan Marcin – to znakomity nauczyciel! A jego wykłady były zawsze ciekawe i różnorodne. Najbardziej spodobały mi się zajęcia o zabytkach języka polskiego. Bardzo długo rozmawialiśmy na ten temat, słuchaliśmy nagrań najstarszych modlitw, analizowaliśmy technikę tworzenia dawnych książek i sposoby ich dekorowania. Na jednych z zajęć rozwiązywaliśmy krzyżówkę i mówiliśmy o różnych formach książek. Dlatego z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że język polski i jego historia są bardzo ciekawe, a z wykładowcami, którzy tak bardzo lubią swój przedmiot i nauczają go w tak interesujący sposób, warto się polskiego uczyć!!!

Tetiana, Lwów, Ukraina

Według mnie polonistyka jest naprawdę ciekawym kierunkiem na uniwersytecie lwowskim. Co się tyczy Polski, to mam tylko jak najlepsze skojarzenia. Ze swojego doświadczenia wiem, że Polacy są bardzo otwarci i weseli. No i oczywiście, najlepiej uczyć się języka polskiego u samych Polaków. Dlatego przyjazd polskich wykładowców z Uniwersytetu Śląskiego był dla nas cudowną okazją, aby nauczyć się wielu nowych rzeczy. Serdecznie dziękuję za ten czas!

Z wyrazami szacunku
Marta, Lwów, Ukraina

Zacznę od tego, że warto uczyć się języka polskiego. Jestem pewna, że znajomość polszczyzny przyda mi się w życiu. Powiem więcej: już się przydała. Obecnie studiuję polonistykę na uniwersytecie lwowskim a jednocześnie pracuję jako nauczycielka języka polskiego w liceum ogólnokształcącym. Warto uczyć się polskiego także po to, by swobodnie podróżować po Polsce – móc bez przeszkód komunikacyjnych zwiedzić ten piękny kraj i poznać interesujących ludzi.
Na pytanie „Jak uczyć się Polski i polskiego?” łatwo jest odpowiedzieć, jeśli byłeś na zajęciach z historii języka u dra Marcina Maciołka, który opowiada w sposób bardzo obrazowy, a trudne zagadnienia przedstawia jasno i ciekawie. Myślę więc, że nauczanie powinno przynosić studentom zadowolenie i wyposażyć ich w rzetelną wiedzę.

Nadia, lwów, Ukraina

Wiadomo, że istnieje mnóstwo sposobów nauczenia się czegoś i każdy człowiek wybiera najdogodniejszą dla siebie metodę. Jestem studentką polonistyki na uniwersytecie lwowskim i mam wspaniałą okazję, aby nauczyć się języka polskiego i poznać historię Polski. Już od dawna interesuję się Polską i jej kulturą, a zwłaszcza językiem polskim. Skoro Ukraina znajduje się tak blisko Polski, to dlaczego nie nauczyć się czegoś w tym zakresie? Wybrałam polonistykę, bo jestem naprawdę ciekawa, jak wyglądała historia Polski i jaka jest polszczyzna. Poza tym mam też w Polsce rodzinę. Chciałabym, aby moja przyszła praca była związana właśnie z językiem polskim i polską kulturą. Fakt, że nasze języki – polski i ukraiński – są ze sobą spokrewnione, zachęca do tego, aby je badać i porównywać.
Oprócz tego, co studiujemy na uniwersytecie zgodnie z programem kształcenia, a zatem wiedzy, którą otrzymaliśmy już wcześniej, mieliśmy znakomitą okazję wysłuchania wykładów z zakresu historii języka polskiego, prowadzonych przez wykładowcę z Uniwersytetu Śląskiego. Mogliśmy się dowiedzieć wielu interesujących faktów na temat przeszłości polszczyzny. Sądzę, że przy poznawaniu/ uczeniu się danego języka ważne jest nie tylko obcowanie z tekstami współczesnymi, ale również dawnymi, np. zabytkami języka polskiego, które omawialiśmy na zajęciach – była to niewątpliwie ciekawa forma uczenia się języka polskiego!

Z wdzięcznością
Lilia, Lwów, Ukraina

Dlaczego w ogóle warto uczyć się języków obcych? Najlepsza odpowiedź jest taka: Języki obce mogą przydać się zawsze i wszędzie! Bardzo ważnym aspektem znajomości jakiegokolwiek języka obcego jest możliwość poznania kultury danego kraju. Dla mnie obca kultura jest zawsze warta poznania niezależnie od tego, czym się zajmujemy i ile mamy lat. Co więcej, aby poznać lepiej kulturę swojego kraju, warto zestawić ją z innymi kulturami. Przypomina to metodę porównawczą stosowaną w językoznawstwie. Aby dowiedzieć się więcej na temat danego języka, badacz zestawia go z innymi językami. Tego właśnie m.in. dowiedziałam się na wykładach z historii języka polskiego, które miały dla mnie bardzo duży walor poznawczy.
Jestem Ukrainką i uwielbiam swoją Ojczyznę oraz jej kulturę. Oczywiście znam język ukraiński, a także rosyjski, angielski oraz włoski. Teraz na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki uczę się języka polskiego, który umożliwia mi porównywanie kultury polskiej i ukraińskiej. Mam nadzieję, że w przyszłości będę miała okazję, aby nauczyć się jeszcze języka francuskiego i niemieckiego.

Halina, Lwów, Ukraina

Jako studentka 4 roku filologii polskiej mogę powiedzieć, że język i kultura polska są bardzo interesujące. I choć język polski znajduje się w orbicie naszych zainteresowań głównie dlatego, że jesteśmy filologami, to dla mnie jest on bardzo ważny także z innego powodu. Mianowicie dlatego, że mam krewnych w Polsce. Niestety w mojej rodzinie jestem jedyną osobą, która mówi po polsku. Wierzę jednak, że moja znajomość polszczyzny umożliwi nam odnowienie kontaktów z rodziną w Polsce. Poza tym przyszłości chciałabym zajmować się badaniami nad językiem polskim.

Studentka Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki, Ukraina

Język polski nie jest tak popularny jak języka angielski, niemiecki czy hiszpański. Znajomość polszczyzny nie gwarantuje nam tego, że swobodnie porozumiemy się zagranicą, jak jest w przypadku znajomości innych, wymienionych przeze mnie języków. Mimo to uważam, że zdecydowanie warto uczyć się polskiego. Przy czym chciałabym zaznaczyć, że opanowanie danego języka polega nie tylko na osiągnięciu umiejętności sprawnego komunikowania się w tym języku, ale również na znajomości kultury i literatury danego kraju.

Krystyna, Lwów, Ukraina

Uważam, że nauka języków obcych jest pożyteczna. Jeśli znasz język obcy, możesz osiągnąć wszystko, co chcesz. Dla siebie wybrałam język polski. Myślę, że ten język jest śliczny. Bardzo lubię uczyć się polskiego. Początkowo było to moje hobby. Następnie zdałam sobie sprawę, że chcę nauczyć się go do perfekcji, stało się to moją pasją. Dlatego właśnie zaczęłam oglądać polskie seriale, czytać polskie książki (w rzeczywistości to bajki dla dzieci), czytać wiadomości na Facebook’u. Teraz zastanawiam się nad tym, żeby żyć i studiować w Polsce. Mam zamiar zrobić Kartę Polaka, naprawdę chcę zmienić swoje życie na lepsze. Uważam, że marzenia się spełniają.

Helena Honczarenko, Zaporoże, Ukraina

Polska leży blisko Ukrainy, myślę, że trzeba znać kulturę i język kraju sąsiedniego. Nasze kultury i historia są podobne. Ale teraz nasze kraje różnią się ekonomicznie i politycznie. Myślę, że Ukraina powinna rozwijać się jak Polska. Młodzi ludzie z Ukrainy będą wtedy uczyć się innych języków, kultury, ekonomii dla rozwoju swojego kraju. Myślę, że kultura Polska jest bardzo interesująca. Uczenie się języka polskiego pozwoli mi czytać polskie książki i oglądać polskie filmy w oryginale.

Maria Goron, Zaporoże, Ukraina

Mam na imię Nastia, uczę się polskiego dla samej siebie. Język polski to moje hobby. Ja myślę, że po ukończeniu szkoły odwiedzę Polskę. Język polski jest bardzo interesujący, uczę się go na kursach grupowych. Polska jest interesującym krajem.

Nastia Salamacka, Zaporoże, Ukraina

Według mnie warto uczyć się języka polskiego, żeby było łatwiej w przyszłości rozmawiać ze swoimi znajomymi i rodziną w Polsce. Zawsze od dziecka marzyłem, żeby wyjechać do Polski, znaleźć swoją rodzinę i zamieszkać tam na stałe. Nie udało mi się, ale teraz moja córka dąży do tego, żeby dostać się na studia w Polsce i mam nadzieję, że spełni to moje marzenie. Uczę się historii Polski, bo jest bardzo ciekawa. Jesteśmy sąsiadami, a wiele informacji historycznych jest sprzecznych, a chcę wiedzieć, jak był naprawdę.

Siergiej Minowskij, Zaporoże, Ukraina

Kiedy byłam mała, odwiedzałam moją babcię. W jej domu zobaczyłam Biblię po polsku i zapytałam: „Stasiu, a co to za język? Znasz go?” „Znam” – odpowiedziała babcia. Widziałam również, jak dziadek pisał listy do swojego kuzyna do polski. Byłam pod wrażeniem, że oni znają język polski a ja nie. Zawsze chciałam się uczyć polskiego, ale nie miałam wcześniej możliwości. Moja matka zawsze mówiła: czym więcej człowiek zna języków, tym lepiej. Bardzo chciałabym umieć czytać po polsku, oglądać filmy, rozmawiać – znać język moich przodków, krewniaków.

Joanna Kaminskaja, Zaporoże, Ukraina

Teraz tylko trochę rozumiem polski język, ale będę się uczyć tego języka, żeby móc studiować w Polsce, słuchać polskiej muzyki i rozmawiać z Polakami po polsku. Smakują mi polskie potrawy i chcę pojechać do polski, żeby popróbować polskich potraw narodowych. Uczę się także jeżyka polskiego, aby móc zwiedzić Polskę i poznać jej architekturę.

Aleksandra Stupnytska, Zaporoże, Ukraina

Moja mama i cała rodzina ze strony mamy są Polakami i mieszkają w Polsce. Teraz mój kuzyn i kuzynka i ich rodziny również mieszkają w Polsce. Wiele razy byłem u nich w odwiedzinach. Bardzo podoba mi się polska kultura i język polski, naprawdę chcę się uczyć języka polskiego, polskiej historii i polskich obyczajów.

Wladimir Kriwoszej, Zaporoże, Ukraina

Kiedy byłem małym dzieckiem, ojciec woził mnie na wycieczki do dziadka Janka, który znał język polski i chodził do Kościoła. Nauka języka polskiego i możliwość rozmawiania i komunikowania się z Polakami jest moim marzeniem od dziecka.

Grzegorz Jurkowski, 55 lat, Zaporoże, Ukraina

Mam na imię Oksana, mam 35 lat, mieszkam w mieście Zaporoże na Ukaranie. Według narodowości jestem Polką, tak jak moja babcia. Uczę się języka polskiego około roku. Chcę dowiedzieć się więcej o polskich tradycjach i kulturze, żeby móc otrzymać Kartę Polaka i aby mój syn i córka mogli studiować w Polsce. Nigdy nie byliśmy w Polsce, ale chcielibyśmy tam pojechać. Marzymy, że nastąpi to w przyszłym roku. Bardzo dziękuję nauczycielkom za możliwość dowiedzenia się więcej o Polsce.

Oksana Konoplenko, Zaporoże, Ukraina

Niestety mamy dzisiaj trudną sytuację ekonomiczną w naszym kraju. W moim przypadku po skończeniu studiów nie będę mieć możliwości pracować w swojej specjalności i dlatego muszę szukać innej możliwości, aby otrzymać godną pracę. Najlepszym wariantem, jak dla mnie, jest Polska. Po pierwsze w Polsce ceny studiów są dla nas dostępne, a jeśli otrzyma się europejski dyplom, to będzie więcej możliwości na pomyślne życie. Jeśli porównać życie na Ukrainie i w Polsce, to można wysunąć wniosek, że nauka języka polskiego może być najlepszą szansą, by uczynić swoje życie ciekawym i lepszym.

Wolodymyr Teslenko, Zaporoże, Ukraina

Jeśli zajrzeć do przeszłości, urodziłam się i dorastałam na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego (współcześnie Biaoruś, małe miasto Bereza). Mieszkałam na ulicy 17 września. W okolicy mojego miasta znajdują się ruiny klasztoru Kartuzów (jedyny na Litwie), założonego w 1666 roku. Mój dziadek i moja babcia umieli czytać i pisać tylko po polsku i byli obywatelami Polski. Uważam, że skoro mój kraj rodzinny i moi przodkowie tak bardzo są powiązani z historią Polski i jej tradycjami, to muszę znać język polski.

Alla Bilibukka, 54 lata, Zaporoże, Ukraina

Uczę się języka polskiego, ponieważ to język moich przodków. Moja mama i moi dziadkowie, moje ciocie i wujek są Polakami. Niestety moja mama tylko trochę mówi po polsku, pamięta modlitwy i niektóre słowa, a swoich dziadków nie pamiętam, zmarli kiedy byłam jeszcze bardzo mała. Zdecydowałam się pójść na kurs języka polskiego, żeby umieć rozmawiać w języku ojczystym, czytać polskie książki i gazety, oglądać polskie filmy, dowiedzieć się więcej o polskiej kulturze i tradycjach. Chcę otrzymać Kartę Polaka, żeby mieć możliwość odwiedzenia polskich miast, spotkać się z Polakami i być może znaleźć utraconych krewnych. Poza tym chcę, aby moja córka od dziecka słyszała ten język w naszej rodzinie i uważała za swój ojczysty, znała i pokochała polską kulturę i polska tradycję, aby mogła pojechać do Polski a nawet, być może tam studiować na uniwersytecie i poczuła się Polką. Nigdy nie zapomnę o sowich korzeniach, ponieważ: „kto nie pamięta przeszłości, ten nie ma przyszłości”.

Tatiana Podoba, Zaporoże, Ukraina

Polska jest najszybciej rozwijającym się krajem w Europie, myślę więc, że język polski będzie stawał się coraz bardziej powszechny. Dla mnie osobiście, język polski wydaje się bardzo piękny, z własnym kolorytem i charakterem. Polska ma bardzo ciekawą i bogatą historię, co jest jeszcze jedną przyczyną dla chęci poznania Polski. Od czego zacząć naukę języka polskiego? Każdy musi wybrać dla siebie własną metodę, gdyż jest to indywidualne. Dla mnie najlepszym wariantem była nauka podstaw z indywidualnym nauczycielem, a kiedy zakończy się ten etap, warto rozpocząć grupowe kursy językowe. Te kursy pomagają opanować umiejętność komunikacji w języku obcym.

Euhemii, Zaporoże, Ukraina

Uczestniczę w specjalistycznym programie edukacji filmowej skierowanym do młodzieży z Polski i Ukrainy. „Masterclass – Szkoła Filmowania+” to profesjonalny program edukacji filmowej w Olsztynie słynącym z historycznej koegzystencji mniejszości narodowych. Projekt stwarza polskiej i ukraińskiej młodzieży warunki do zapoznania się z różnorodnością kulturową. Wzajemne bliższe poznanie kształtuje postawy zrozumienia i poszanowania wzajemnej odmienności.

Manija, Zaporoże, Ukraina

Jak wiadomo, nie ma zbędnej wiedzy. Nauka języka to jeden z najlepszych sposobów zrozumienia kultury narodu i jego mentalności. Znajomość języka polskiego daje możliwość swobodnego podróżowania po Polsce (składania zamówień w kawiarni, dotarcia do pożądanego miejsca, zakup biletów). Tak samo, aby poznać polską kulturę i jej tradycje, najlepiej znać język polski. To umożliwia również zapoznanie się z ciekawymi ludźmi. Znając język, można oglądać filmy w oryginale i cieszyć się naturalnymi głosami ulubionych aktorów, a nie głosem tłumacza. Chciałabym pojechać nad Bałtyk lub wspinać się w Tatrach i podziwiać piękne widoki. „Język jest duchem narodu”.

Natalja, Zaporoże, Ukraina

Mam na imię Svitlana. Mieszkam w Zaporożu, z zawodu jestem prawnikiem i już blisko 5 lat pracuję w instytucji państwowej. Wyższą edukację otrzymałam w Zaporoskim Narodowym Uniwersytecie, w którym uczyłam się 5 lat na Wydziale Prawa. Nauka na uniwersytecie bardzo mi się podobała, ponieważ codziennie otrzymywałam nową wiedzę, wiele nowych ciekawych informacji, które później mogłam wykorzystać w pracy i w życiu. Po zakończeniu nauki, kiedy dostałam pracę, po dwóch, trzech latach, zaczęłam tęsknić za studenckimi czasami. Bardzo lubię uczyć się i chęć zdobywania wiedzy doprowadziła do tego, że w 2003 roku poszłam na kurs języka angielskiego. Otrzymaną tam wiedzę wykorzystałam podczas podróży po Europie (autokar tour), kiedy rozmawiałam z obcokrajowcami i personelem w hotelach. Do nauki języka polskiego doprowadziło mnie pragnienie zmienienia swojego życia na lepsze, pragnienie rozwoju i pójścia naprzód. Studiowanie języków obcych bardzo rozwija wyobraźnię, a język polski jest bardzo podobny do języka ukraińskiego. Zarówno w mentalności, jak i tradycjach, między Ukraińcami i Polakami jest dużo wspólnego, dlatego właśnie wybrałam naukę języka polskiego. Mój cel studiowania polskiego: otrzymanie wyższej edukacji lub nostryfikacja ukraińskiego dyplomu z możliwością późniejszej pracy w Polsce. Tam żyje moja starsza siostra z rodziną, za którą ja bardzo tęsknię.

Svitlana, Zaporoże, Ukraina

Uczę się polskiego na uniwersytecie. Interesuję się bardzo polską kulturą i polskimi filmami (Va banque).
Myślę, że Polacy są bardzo miłymi ludźmi, chciałabym podróżować po Polsce. Może będę miała szansę studiować w Polsce.
Język polski jest bardzo interesującym językiem i niewielu ludzi w Rosji mówi po polsku. To daje mi pewność siebie.

Studentka Briańskiego Uniwersytetu Państwowego im. Członka Akademii I.G. Pietrowskiego, Briańsk, Rosja

Uczę się polskiego na kursach językowych na uniwersytecie z panią Aleksandrą Rusek. Jest bardzo trudno, ale interesująco. Studiuję też angielski i niemiecki.
Zdecydowałam uczyć się polskiego, ponieważ chciałam uczyć się trzech języków obcych. W katedrze powiedzieli mi, że polskiego uczy pani z Polski, dlatego uczę się teraz tego języka.

Studentka Briańskiego Uniwersytetu Państwowego im. Członka Akademii I.G. Pietrowskiego, Briańsk, Rosja

Na uniwersytecie uczę się polskiego już trzy lata. Bardzo podoba mi się ten język, bo jest ciekawy przez swój akcent i wymowę.

Student Briańskiego Uniwersytetu Państwowego im. Członka Akademii I.G. Pietrowskiego, Briańsk, Rosja

Chciałabym być dyplomatą, dlatego muszę znać kilka języków i polski jest jednym z nich. Chciałabym mówić bardzo dobrze po polsku, być może uczyć się w Polsce lub pracować. Wiem, że edukacja w Polsce nie jest tak droga, a jest dobra. Byłam na studiach latem i bardzo mi się podobało. Teraz myślę, żeby pojechać do Polski na studia magisterskie na stosunki międzynarodowe. Jeśli znasz kilka języków, możesz mieć dobrą pracę.

Studentka Briańskiego Uniwersytetu Państwowego im. Członka Akademii I.G. Pietrowskiego, Briańsk, Rosja

Warto uczyć się Polski, żeby móc rozmawiać z Polakami, czytać książki i oglądać polskie kino. To mnie interesuje. Języki obce są ważne. Kiedy pojadę do Polski, będę znać kulturę kraju i będę mieć szansę na kontynuowanie edukacji w Polsce.

Student Briańskiego Uniwersytetu Państwowego im. Członka Akademii I.G. Pietrowskiego, Briańsk, Rosja

Dzisiaj nauka języków obcych jest bardzo popularna i polski nie jest wyjątkiem. Dość powszechne jest mówienie w dwóch albo trzech językach obcych. Często pierwszym językiem jest angielski. Nas bardzo interesuje nauka języka polskiego, bo historia i kultura Polski i Rosji są bliskie.

Studenci Briańskiego Uniwersytetu Państwowego im. Członka Akademii I.G. Pietrowskiego, Briańsk, Rosja

Interesuję się polskim i kulturą polską. Nasz uniwersytet współpracuje z Polską. Bardzo lubię polskie piosenki.

Studentka Briańskiego Uniwersytetu Państwowego im. Członka Akademii I.G. Pietrowskiego, Briańsk, Rosja

Język polski jest dla mnie bardzo prosty i podoba mi się najbardziej ze wszystkich języków obcych. Język polski jest językiem słowiańskim. My też jesteśmy Słowianami i powinniśmy go znać. Znajomość języka polskiego ma dużo „zalet”. Na przykład mogę pojechać na wakacje do szkoły letniej i studiować język. Dla mnie język jest najważniejszym przedmiotem na uniwersytecie.

Studentka Briańskiego Uniwersytetu Państwowego im. Członka Akademii I.G. Pietrowskiego, Briańsk, Rosja

Interesuje mnie język polski. Mam dobrego nauczyciela, który pomaga mi uczyć się Polski. Mam bardzo ciekawe lekcje z języka polskiego. Mało ludzi uczy się polskiego jako obcego. And I am happy to study Polish.

Student Briańskiego Uniwersytetu Państwowego im. Członka Akademii I.G. Pietrowskiego, Briańsk, Rosja

W dzisiejszym świecie ludzie chcą kontaktować się z cudzoziemcami. To proces globalizacji. W Rosji studenci mogą uczyć się różnych języków. Wybieram polski, ponieważ Polska mnie interesuje. Chcę rozmawiać po polsku z Polakami. Chcę pracować w ambasadzie.

Studentka Briańskiego Uniwersytetu Państwowego im. Członka Akademii I.G. Pietrowskiego, Briańsk, Rosja

Języka polskiego warto uczyć się z nauczycielami z Polski, żeby rozmawiać z nimi tylko w tym języku. Albo warto jechać do Polski i uczyć się tam, żeby mieć praktykę językową w sklepach i na ulicach miasta. Język polski jest językiem słowiańskim, kiedy będziesz znać język polski, to łatwiej będzie rozumieć i uczyć się innych języków słowiańskich. Warto jeszcze uczyć się polskiego, żeby czytać polską literaturę. Literatura polska jest bardzo skomplikowana, ale ciekawa i czytać oryginalne teksty to świetnie! Język polski jest też jednym z oficjalnych języków Unii Europejskiej – też dlatego warto się go uczyć. Po polsku rozmawiają ludzie nie tylko w Europie, ale i w innych krajach europejskich, a nawet w Ameryce i Kanadzie, gdzie jest dużo Polaków.

Natalia, Abakan, Rosja

Studiuję język polski, żeby stać się mądrzejszym i mieć możliwość swobodnego komunikowania się z Polakami. Jeszcze gram w gry online i tam spotykają się Polacy – dzięki polskiemu mogę z nimi swobodnie rozmawiać.

Artemij, Abakan, Rosja

Uczę się języka polskiego, bo to jest język moich dziadków. Chciałabym czytać polskie książki i oglądać polskie filmy. Język jest mi potrzebny, aby komunikować się z Polakami, szczególnie podczas podróży do Polski. Nauka języka jest częścią mojego samorozwoju. W ten sposób daję przykład synowi, który także uczy się języka polskiego. Chcę, aby on studiował w Polsce. Aby to zrobić, musi poświęcić więcej uwagi i praktyki na komunikację i znajomość gramatyki.

Swietłana, Abakan, Rosja

Muszę się uczyć języka polskiego, bo:

  1. Jestem polskiego pochodzenia i to jest język moich przodków (pradziadka i dziadka).

  2. Od dawna prowadzę badania naukowe na temat historii diaspory polskiej na Syberii.

  3. Chcę brać udział w konferencjach naukowych w Polsce i po polsku.

  4. Aby utrzymać i nawiązać kontakty z naukowcami z Polski.

  5. Aby przygotować projekty badań naukowych oraz streszczenia artykułów naukowych.

  6. Żeby czytać i tłumaczyć literaturę naukową i polskie pamiętniki.

Jestem wdzięczna za organizację seminariów w Abakanie. Zajęcia były ciekawe i prowadzone na wysokim, profesjonalnym poziomie. Seminariom tym zawdzięczam możliwość kontynuowania studiowania języka polskiego.

Renata, Abakan, Rosja

Znać język przodków, znaczy szanować ich, ich kraj i uczucia. Czytać książki w ich języku i z ich kraju, co pomaga zrozumieć ich styl życia i ich myśli. To wszystko jest bardzo ważne, bo tradycje i uczucia przodków to wielka część każdego człowieka, choć mało kto w to wierzy. Uczyć się języka przodków wtedy nie jest za trudno. Wystarczy przeczytać książkę w tym języku albo pojechać do tego kraju i zobaczyć to, co kiedyś widzieli wasi przodkowie, a krew sama wszystko „zrobi”. I to jest też bardzo ważne dla twojej głowy – uczyć się innego języka. Kto zna wiele języków, ma lepszą pamięć i szlachetniejszy styl rozmowy, a kiedy staje się starszy, mówi i robi mniej głupstw.

Swietłana, Abakan, Rosja

Warto uczyć się polskiego, bo piękny, serdeczny jest. Warto się go uczyć, bo daje perspektywy. Warto się go uczyć, bo wszyscy Polacy są najlepsi! I chce mi się z nimi od czasu do czasu porozmawiać (przynajmniej moje doświadczenie jest takie).
A jak? Mówieniem. Szczególnie mówieniem. Wszystko się przyda, ale jak ktoś nie mówi lub wstydzi się mówić, trudno się języka nauczyć…

Michaela Pavlíčková, Słowacja

Historia i kultura Białorusi są nierozerwalnie związane z Polską, a to oznacza, że mamy wspólne korzenie. Studiuję język polski, pogłębiam też swoją wiedzę na temat zwyczajów i tradycji narodu polskiego. Uczę się w Polsce i dlatego uważam za swój obowiązek dowiedzieć się jak najwięcej o tym pięknym i przyjaznym kraju.

Anhelina Siergeenko, Białoruś

Każdy z nas pochodzi z jakiegoś kraju, każdy z nas ma swoje tradycje i zwyczaje. Przede wszystkim warto interesować się Polską jako innym krajem z odrębnymi ciekawymi tradycjami i mentalnością. Wzbogacać swoją wiedzę i dochodzić do nowych wniosków. Z jednej strony wiedza o innym kraju jest przydatna dla rozwoju osobistego, choć jest i druga strona medalu, w której wiedza o kraju i o jego obywatelach przyda się nam w przyszłości i w naszej pracy. W naszych czasach w pracy można się spotkać z każdą narodowością, bo coraz więcej jest firm i organizacji, które uczestniczą w projektach międzynarodowych i byłoby dobrze umieć dobrać podejście do każdej osoby – niezależnie od jej narodowości. Co do tematu języka polskiego, warto się go uczyć z tych samych powodów. Przede wszystkim jest to duma z samego siebie, gdy dasz radę porozumieć się z osobą z innego kraju, a po drugie nigdy nie wiadomo, w jakim miejscu człowiek znajdzie się jutro i czym się będzie zajmował. Dobrze jest się kształcić w wielu kierunkach, na pewno przyda się to w przyszłości.

Karina Deziderieva, Ukraina

Jednoznacznej odpowiedzi na postawione pytanie nie potrafię udzielić. Nie jestem językoznawcą ani kulturologiem, aczkolwiek spróbuję wyrazić swój pogląd na ten temat.
Zaprzyjaźniamy się z polską kulturą tylko dlatego, że jesteśmy na to „skazani” w trakcie pobytu w Polsce. Moim zdaniem, jest nie do pomyślenia znajdować się poza obrębem kultury społeczności, w której funkcjonujemy. Jednak są przykłady takich enklaw kulturowych, jak np. Turcy w RFN lub Rosjanie w krajach bałtyckich. To są wyjątki, które potwierdzają regułę. Codzienny niezbędny kontakt z przedstawicielami danej społeczności wyznacza nam drogę postępowania. Podobna sytuacja jest charakterystyczna nie dla wszystkich osób zainteresowanych polskością, raczej dla szerokiego grona rozmaitych emigrantów.
Są tacy, którzy uczą się polskości, aby lepiej zrozumieć istotę swojej własnej tożsamości. Polega to na wyszukiwaniu i analizie rzeczy, które nas łączą wraz z tymi, które nas dzielą. Uważam, że taka metoda jest słuszna dla bliskich Polakom narodów (jak Ukraińcy czy Białorusini), decyduje o tym między innymi wspólna historia.
W ramach ćwiczeń praktycznych mogę polecić regularne oglądanie i omawianie polskich komedii. Humor zawiera dużo ważnych kodów kulturalnych, których obcokrajowiec nie jest w stanie odczytać bez pomocy odbiorcy ojczystego.

Eduard Zholud, Białoruś

Moim zdaniem nauką przynoszącą najlepsze rezultaty jest oczywiście konieczność codziennego posługiwania się i przebywania w otoczeniu, w którym podstawowym sposobem komunikacji jest poznawany przez nas język. Jednakże aby móc odnaleźć się w takim środowisku, niezbędne jest odpowiednie przygotowanie. Bez cienia wątpliwości mogę stwierdzić, że kurs prowadzony przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej jest nieocenionym źródłem niezastąpionej wiedzy, którą potem łatwo poćwiczyć można w praktyce w interesującym mieście, jakim są Katowice i sąsiednie miasta. Ponadto zajęcia prowadzone są w ciekawy i przystępny sposób, co tylko przyśpiesza proces przyswajania nowego języka. Innym równie efektywnym sposobem jest czytanie literatury, nawet w przypadku kiedy nie wszystkie frazy i stwierdzenia są dla nas w pełni zrozumiałe. Pozwala to na obcowanie z poprawnym i nierzadko ciekawym językiem, dodatkowo przynosi korzyść, jaką jest czysta rozrywka. Poza tym dla osób ze wschodniego kręgu kulturowego, język polski jest bardzo zbliżony do języków rodzimych, co ułatwia i przyspiesza naukę.
Powodem, dla którego warto uczyć się polskiego są natomiast możliwości, jakie daje ten język. Dla przyjeżdżających do Polski często bardzo trudną do pokonania barierą w kontakcie z ludźmi jest właśnie język. Choć w kraju nad Wisłą prowadzone są wysiłki, aby zmienić sytuację, porozumiewanie się innym niż ojczystym językiem nadal nie dla wszystkich jest proste. Z kolei dla obcokrajowca możliwość komunikowania się z Polakami w ich języku ojczystym jest niezapomnianym, bardzo intrygującym i rozwijającym przeżyciem. Pozwala to lepiej zrozumieć naszych sąsiadów, z którymi mamy wiele wspólnego, dzięki czemu lepiej rozumiemy skomplikowany świat, w którym przyszło nam wszystkim żyć.

Katsiaryna Lupach, Białoruś

Uczę się polskiego, ponieważ dla mnie to jest interesujące i kiedy Krystyna będzie mieszkać w Polce, przyjadę do niej. Chcę także pojechać do Muzeum Kopernika . Lubię polską grupę Myslovitz i chcę rozumieć teksty ich piosenek.

Daria Panyszewa, Kazachstan

Uczę się polskiego, ponieważ jestem Polką. Myślę, że każdy człowiek powinien znać język swoich przodków. Bardzo lubię rozmawiać po polsku. Poznaję kulturę Polski, ponieważ Polska jest dla mnie drugą ojczyzną. Chcę wiele wiedzieć o kulturze Polski. Zawsze lubię przyjeżdżać do Polski.

Krystyna Mak, Kazachstan

Uczę się polskiego, ponieważ chcę jechać do Polski. Uczę się dla siebie, bo chcę studiować w Polsce. Poznaję kulturę Polski, ponieważ chcę znać swój naród. Lubię uczyć się historii i lubię kulturę Polski.

Anna Czesanowska, Kazachstan

Uczę się polskiego, ponieważ to jest ważne dla wszystkich Polaków. Chcę zwiedzać Polskę. Poznaję kulturę Polski, ponieważ moja mama i siostry mieszkają w Polsce i też marzę, żeby mieszkać w Polsce.

Miła Jakutina, Kazachstan

Uczę się polskiego, ponieważ lubię uczyć się języków obcych. Lubię kulturę Polski, chciałbym poznać ją lepiej.

Aleksander Zelizarow, Kazachstan

Uczę się polskiego, bo chcę znać swój historyczny język. Bardzo mnie to interesuje. Poznaję kulturę Polski, bo Polska dla mnie jest ojczyzną. Muszę znać kulturę Polski.

Andrzej Iliński, Kazachstan

Uczę się polskiego, ponieważ chcę studiować i pracować w Polsce. Chcę mieszkać w Polsce z moją rodziną. Dlatego też poznaję kulturę Polski, żeby móc integrować się z polskim społeczeństwem. Lubię kulturę, muzykę, tradycje polskie i historię Polski.

Wadim, Kazachstan

Uczę się polskiego, ponieważ lubię język polski, chcę jeszcze zwiedzać Polskę, lubię podróżować do Polski. Poznaję kulturę Polski, ponieważ lubię Polskę i mój syn chce uczyć się w Polsce.

Wiktoria, Kazachstan

Dlaczego uczę się Polski i polskiego?
Uczę się polskiego, ponieważ chcę studiować w Polsce i chcę jechać do Polski. Poznaję kulturę Polski, ponieważ lubię uczyć się języków obcych.

Aleksiej, Kazachstan

 

Accessibility