Białoruś

W dniach od 21 do 27 października 2018 roku projekt Metodyczna podróż z językiem polskim był realizowany na Białorusi. Do Mińska z ramienia Stowarzyszenia zostały skierowane: dr hab. Aleksandra Achtelik i dr Monika Krzempek. W Mińsku odbyły się zajęcia ze studentami II roku studiów polonistycznych na Białoruskim Państwowym Uniwersytecie w Mińsku. Wykłady i konwersatoria dotyczyły m.in. tematyki wybranych zagadnień polskiej kultury współczesnej oraz kulturze języka. Ponadto studenci uczestniczyli w warsztatach metodycznych poświęconych formom wprowadzania nowej leksyki na zajęciach z osobami uczącymi się jpjo. Zajęcia ze studentami polonistyki odbywały się codziennie, co dało możliwość uzyskania większych efektów dydaktycznych.

Wieczorami wykładowcy z Polski pracowali z osobami uczącymi się języka polskiego jako obcego lub drugiego na kursach organizowanych przez Instytut Polski w Mińsku. Były to zajęcia językowe prowadzone ze słuchaczami na poziomie początkującym i średnio zaawansowanym. Na ostatnich z tego cyklu spotkań uczestnicy wzięli udział w quizie wiedzy o Polsce. Oprócz tego w Mińsku ­– we współpracy z Instytutem Polskim – zostały zorganizowane warsztaty metodyczne dla nauczycieli języka polskiego jako drugiego lub obcego. Wzięło w nich udział ponad 40 osób, które swoją działalność dydaktyczną prowadzą nie tylko w stolicy Białorusi, lecz także w okolicznych miastach. W trakcie warsztatów omówione zostały gry dydaktyczne wykorzystywane w procesie nauczania jpjo, wybrane podręczniki i pomoce dydaktyczne, z których warto skorzystać, przygotowując uczniów do podjęcia studiów wyższych w Polsce. Nauczycielom zostały także przekazane materiały dydaktyczne i książki.

Podczas pobytu na Białorusi polscy wykładowcy odwiedzili Centrum Polonijne w Mińsku, gdzie odbyło się spotkanie z nauczycielami współpracującymi z tą jednostką. W trakcie wizyty nie tylko przeprowadzono warsztaty metodyczne, ale także przekazano informacje o państwowych egzaminach certyfikacyjnych i sposobach przygotowywania się do nich. Nauczyciele związani z Centrum podzielili się informacjami na temat problemów metodycznych, na które natrafiają podczas prowadzonych przez siebie zajęć, konsultowali z polskimi wykładowcami strukturę testów końcowych, które mają w ich ośrodku weryfikować nabytą przez słuchaczy wiedzę.

Łącznie w projekcie Metodyczna podróż z językiem polskim, który był realizowany w Mińsku, wzięło udział 140 osób – nauczycieli języka polskiego oraz słuchaczy kursów językowych.

 

Projekt dofinansowany ze środków Senatu RP
Accessibility