Irlandia

W ramach projektu „Metodyczna podróż z językiem polskim. Wyjazdowe warsztaty polonistyczne” w Catholic Secondary School w Arklow oraz w Arklow Library odbyły się wykłady otwarte prowadzone przez wykładowców Uniwersytetu Śląskiego. Wykłady pod wspólnym hasłem: „W poszukiwaniu motywacji do nauki języka polskiego. Porady dla rodziców i dzieci” prowadziły dr Wioletta Hajduk-Gawron z Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich oraz dr Maria Czempka-Wewióra ze Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Dr Wioletta Hajduk-Gawron przedstawiła sposoby motywowania do nauki języka i poznawania kultury polskiej podczas prelekcji „Przepis na Polskę”. Z kolei dr Maria Czempka-Wewióra zapoznała zgromadzoną publiczność z zagadnieniem specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży uczących się języka polskiego jako obcego i drugiego w ramach wykładu „Specjalne potrzeby uczących się”. W wykładach wzięli udział lokalni nauczyciele języka polskiego i rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia z języka polskiego.

Dr Maria Czempka-Wewióra przeprowadziła dodatkowo zajęcia lektoratowe dla uczniów Catholic Secondary School w Arklow. W lekcji uczestniczyli irlandzcy uczniowie, dla których język polski jest językiem obcym. Wykładowczynie spotkały się także z uczniami przygotowującymi się do egzaminu maturalnego z języka polskiego. Wykłady i zajęcia w Arklow zostały zorganizowane we współpracy z Polish-Irish Educational Association.

Wykładowczynie miały okazję odwiedzić Szkołę Polską prowadzoną przez Stowarzyszenie Edukacji Nauczycieli w Dublinie. Przyszli nauczyciele hospitowali lekcje pokazowe dr Wioletty Hajduk-Gawron oraz dr Marii Czempki-Wewióry w różnych grupach wiekowych. Hospitacjom towarzyszyło omówienie prowadzonych lekcji. Następnie odbyły się warsztaty dla nauczyciel Polskiej Szkoły. Dotyczyły one specyfiki nauczania języka polskiego jako drugiego oraz problemów natury logopedycznej wśród uczących się.

 

 

Zadanie współfinansowane jest w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 roku.

Accessibility