Kazachstan

W dniach 8.10-17.10.2018 r. w Karagandzie w Kazachstanie odbyły się warsztaty w ramach projektu „Metodyczna podróż z językiem polskim – wyjazdowe warsztaty polonistyczne”, które adresowane były do dydaktyków zainteresowanych polską kulturą i językiem, Polonii, osób organizujących życie kulturalne w Karagandzie i nauczycieli uczących języka polskiego jako obcego. Do Kazachstanu pojechała mgr Magdalena Knapik, członkini Stowarzyszenia, lektorka w Szkole Języka i Kultury Polskiej UŚ.

Inauguracja warsztatów miała miejsce na Karagandyjskim Uniwersytecie Państwowym im. E.A. Bukietowa. Uroczystość poprowadził pan Witalij Chmielewski, prezes Karagandyjskiego Obwodowego Stowarzyszenia Polaków. Wcześniej odbyło się spotkanie metodyczne z osobami uczącymi języka polskiego jako obcego w obwodzie karagandyjskim.

Zajęcia lektoratowe odbywały się codziennie w trybie dziennym i wieczornym, dodatkowo były wzbogacane spotkaniami na temat polskiej kultury i tradycji.  Program obejmował kurs języka polskiego na poziomie początkującym oraz na poziomie średnio zaawansowanym, a także zajęcia metodyczne. Kurs łączył elementy wiedzy teoretycznej z ćwiczeniem umiejętności praktycznych. Wśród realizowanych tematów znalazły się: podstawowe sytuacje komunikacyjne (w restauracji, w kawiarni, pytanie o drogę), budowanie samodzielnych prezentacji (hobby, zainteresowania, rodzina), liczne ćwiczenia fonetyczne, polskie legendy, kuchnia polska, kalendarz świąt polskich, polskie przesądy oraz stereotypy na temat Polski i Polaków.

13 października 2018 roku w Domu Kultury w Karagandzie odbył się wykład otwarty połączony z warsztatami na temat polskich tradycji, który nawiązywał między innymi do obchodów Święta Niepodległości. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele lokalnej społeczności, członkowie Stowarzyszenia Polonijnego, studenci Uniwersytetu w Karagandzie, uczestnicy warsztatów. Zostało ono poprowadzone w języku polskim i rosyjskim, aby jak największa grupa osób mogła zapoznać się z polską kulturą. Po wykładzie i warsztatach uczestnicy mieli okazję skosztować śląskich i polskich smakołyków przywiezionych przez wykładowczynię – na stole znalazły się: polski chleb, smalec, ogórki kiszone, kabanosy, kiełbasa, ptasie mleczko, delicje, krówki, ciasto drożdżowe, śląskie słodycze. Wszyscy zebrani otrzymali również materiały dydaktyczne dotyczące polskich odkrywców, kalendarza polskich tradycji, Święta Niepodległości oraz pamiątkowe gadżety i śląskie smakołyki (szkloki i żurek).

14 października odbyło się uroczyste spotkanie w Ambasadzie RP w Astanie dla działaczy polonijnych, prezesów Stowarzyszeń, lektorów oraz nauczycieli z Polski skierowanych do pracy przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG), podczas którego zaplanowano krótką prezentację projektu. Mgr Magdalena Knapik miała okazję przedstawić nowoczesne materiały dydaktyczne, pomoce naukowe, programy multimedialne przydatne w nauczaniu języka polskiego jako obcego i polskiej kultury. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali podręczniki, książki oraz materiały dydaktyczne.

Ostatniego dnia warsztatów słuchacze otrzymali dyplomy potwierdzające ich udział w zajęciach. Część oficjalną poprzedził wieczór polskich pieśni i piosenek oraz gry i zabawy językowe, które składały się z dwóch etapów – pierwszy dotyczył polskich powiedzeń i frazeologizmów, drugi nawiązywał do Święta Niepodległości (wspólne układanie hymnu z kart pracy oraz niepodległościowych układanek).

W ramach warsztatów mgr Magdalena Knapik odwiedziła również siedzibę Stowarzyszenia Polonijnego i przekazała liczne materiały i pomoce dydaktyczne, a także prowadziła rozmowy na temat dalszej współpracy. Dodatkowo przez kilka dni w spotkaniach uczestniczyły osoby, które miały wyjechać na kurs organizowany przez Wyższą Szkołę w Pułtusku – dla nich kurs został wzbogacony o praktyczne informacje oraz krótki poradnik: Jak żyć w Polsce po polsku. Wykładowczyni poprowadziła także zajęcia pokazowe dla studentów Uniwersytetu i lektorki oddelegowanej na tę uczelnię.

Zaproponowane zajęcia, warsztaty i wykłady spotkały się z bardzo pozytywnym przyjęciem i sporym zainteresowaniem, wiele osób pytało o możliwość rozpoczęcia studiów czy praktyki w Polsce.

Zadanie współfinansowane jest w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 roku

Accessibility