Ukraina

Żytomierz

W dniach 10–18 września 2018 roku w ramach projektu Metodyczna podróż z językiem polskim. Wyjazdowe warsztaty polonistyczne z ramienia Stowarzyszenia Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego na  Ukrainę zostały skierowane dr Anna Guzy oraz dr Maria Wacławek.

Wykładowczynie poprowadziły lekcje języka polskiego w Humanistycznym Gimnazjum nr 1 w Żytomierzu oraz cykl spotkań metodycznych dla nauczycieli. W zajęciach brali udział uczniowie klas od IV do XI, którzy na co dzień uczą się języka polskiego pod kierunkiem dr Wiktorii Wachowskiej. Wykładowczynie z Polski prowadziły zróżnicowane zajęcia, wykorzystując rozmaite metody dydaktyczne, w tym gry i zabawy aktywizujące, teksty literackie oraz piosenki. Lektorki, oprócz lekcji odbywających się w ramach szkolnego harmonogramu, prowadziły zajęcia fakultatywne, przeznaczone dla osób planujących studia w Polsce lub chcących doskonalić znajomość naszego języka.

Ponadto w ramach projektu odbyły się warsztaty metodyczne dla nauczycieli, na których zaprezentowano m.in. podręczniki do nauki polskiego jako obcego wraz z omówieniem przykładowych ich fragmentów. Wśród analizowanych pozycji były m.in. podręczniki kursowe: Polski mniej obcy. Podręcznik języka polskiego dla średnio zaawansowanych, (nie)codzienny polski. Teksty i konteksty, Miło mi panią poznać. Język polski w sytuacjach komunikacyjnych, seria Hurra!!! Po polsku 1–3, Oto polska mowa czy Polski bez tajemnic. Język polski dla studentów niemieckojęzycznych. Część 1– 2, a także inne książki do wykorzystania na zajęciach lub jako samouczki: seria Czytaj po polsku (na przykładzie tomu 9. – Katarzyna Grochola Zdążyć przed pierwszą gwiazdką oraz tomu 11. – Sławomir Mrożek Nocny ekspres), Teraz polski. Gry i ćwiczenia komunikacyjne, A co to takiego? Obrazkowy słownik języka polskiego, Słowa i słówka. Słownictwo i gramatyka dla początkujących, Liczebnik też się liczy oraz Nie licz na liczebnik. Ponadto nauczycielom przybliżono różnorodne metody związane z kształceniem sprawności ortograficznych, w tym dyktanda graficzne i obrazkowe, metody kinestetyczne oraz metody Marii Montessori (tj. pudełka ortograficzne oraz tworzenie samosprawdzalnych pomocy dydaktycznych). Po prezentacji odbyła się wymiana informacji i dobrych praktyk w zakresie dydaktyki języka polskiego jako obcego.

Dodatkowo goście z Polski mieli okazję bliżej zaznajomić się ze strukturą i historią Humanistycznego Gimnazjum nr 1, a także z jego imponującymi osiągnięciami w zakresie nauki języków obcych. Odbyły się spotkania z władzami placówki, na których wymieniono doświadczenia zawodowe.

W Żytomierzu miało miejsce także spotkanie z panią Wiktorią Laskowską-Szczur, prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie oraz z tamtejszymi nauczycielami z Polski skierowanymi do pracy przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG). Wykładowczynie zapoznały się z szeroko zakrojoną działalnością stowarzyszenia, mającą na celu utrzymanie i propagowanie polskości na tym terenie. Dla słuchaczy związku przeprowadziły warsztaty z emisji głosu. Przed wyjazdem  poprowadziły także pokazową lekcję dla uczących się języka polskiego jako obcego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żytomierzu.

Uczestnictwo w projekcie w Żytomierzu dało prowadzącym – dr Annie Guzy i dr Marii Wacławek – możliwość wymiany doświadczeń, a także realizowania misji promocji języka polskiego i kultury naszego kraju poza jego granicami.

O projekcie piszą:

http://23.zosh.zt.ua/novini/

http://23.zosh.zt.ua

 

Zaporoże

Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej oddelegowało dwie osoby do Zaporoża na zaproszenie dr Olgi Pawluk (kulturoznawczyni, antropolożki i malarki zaangażowanej w nauczanie języka polskiego oraz promowanie wiedzy o polskiej kulturze) i Zaporoskiego Obwodowego Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. A. Mickiewicza.

Dr Justyna Budzik z Zakładu Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach oraz dr hab. Ewa Ogłoza z Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej UŚ prowadziły zajęcia dla nauczycieli oraz słuchaczy kursów języka polskiego, które odbywały się w siedzibie Stowarzyszenia. Zgodnie z życzeniem organizatorów starałyśmy się opowiedzieć uczestnikom o metodach aktywizujących, prowadząc zajęcia takim metodami z wykorzystaniem polskiej literatury pięknej oraz polskich krótkometrażowych filmów animowanych i aktorskich. Zajęcia rozwijały zarówno świadomość metodyczną, jak i sprawności językowe oraz kulturowe. Spotkały się z żywym odbiorem i zainteresowaniem uczestniczek i uczestników, osób w różnym wieku (młodzież i dorośli) i na różnych poziomach językowych.

Na zajęciach łączyłyśmy podstawowe ćwiczenia językowe z analizą tekstów literackich i rozmowami o filmach oraz plakatach, starając się zestawiać tematycznie różne teksty kultury. Przykładowo: rozmawiałyśmy o „Pociągoli” Mirona Białoszewskiego, „Lokomotywie” Juliana Tuwima (analiza wykonawcza) i pokazywałyśmy filmy „Lokomotywa” Zbigniewa Rybczyńskiego i „Podróż” Daniela Szczechury. Wyświetliłyśmy również „Tango” Rybczyńskiego, „Najpiękniejsze fajerwerki ever” Aleksandry Terpińskiej czy „Ja i mój tata” Aleksandra Pietrzaka. Rozmawiałyśmy o wierszach Tadeusza Różewicza i Adama Zagajewskiego oraz prozie Tadeusza Sławka. Pokazywałyśmy plakaty Ryszarda Kai. Studenci wchodzili w role bohaterów „Tanga”, utrwalając nazwy czynności, oraz tworzyli własne plakaty na temat ich wiedzy i wyobrażeń o Polsce.

Dzięki wspaniałej opiece dr Olgi Pawluk oraz innych osób zaangażowanych w pracę Stowarzyszenia wykładowczynie z UŚ miały okazję zwiedzić bardzo ciekawe miejsca. Gospodarze zorganizowali zwiedzanie Zaporoża, w tym tamy na Dnieprze, budynków menonitów oraz  wyspy Chortyca, gdzie znajduje się rezerwat przyrody oraz rekonstrukcja siczy kozackiej,w którym to miejscu kręcono sceny z „Ogniem i mieczem”. Odbyłyśmy wycieczkę do pobliskiej metropolii Dniepropietrowsk (Dnipro), gdzie wpływy zachodnie łączą się ze wschodnimi, a przed kilku laty otworzono Centrum Menora.

Wyjazd przebiegał w przemiłej atmosferze, uczniowie byli bardzo zmotywowani i żądni wiedzy, chętnie dyskutowali i opowiadali o swoich doświadczeniach związanych z Polską.

 

Zadanie współfinansowane jest w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 roku.

Accessibility