Promocja twórczości poetyckiej Zbigniewa Herberta

W czasie letnich seminariów organizowanych w ramach projektu „Pana Cogito poszukiwania języka ojczystego” odbył się cykl spotkań poświęconych twórczości Zbigniewa Herberta, jednego z najwybitniejszych polskich poetów XX w., mistrza słowa, poety moralnego niepokoju, którego wiersze z całą pewnością zasługują na popularyzację wśród kolejnych pokoleń młodych osób – Polaków żyjących na co dzień poza granicami kraju, potomków dawnych emigrantów, a także wszystkich tych, którzy są zainteresowani poznawaniem naszej ojczyzny poprzez odbiór bogactwa naszej kultury, której częścią składową jest z całą pewnością poezja. Jednym z założeń projektu było wydanie tłumaczeń wierszy Zbigniewa Herberta na język portugalski, by odbiorcy portugalskojęzyczni mogli w pełni zrozumieć, jak ważną rolę dla narodu polskiego pełnił Poeta. Jak ważne to zadanie, najpełniej przekonali się uczestnicy wieczoru poezji Zbigniewa Herberta zorganizowanego w Casa da Cultura Polonia Brazil – prof. dr hab. Jolanta Tambor, prof. dr hab. Danuta Opacka-Walasek oraz prof. Piotr Kilanowski, którzy długo w noc rozmawiali z licznie zgromadzoną publicznością o świecie wartości, który właściwy był Poecie – świecie, który warto pokazać i którego warto nauczyć szczególnie młodych ludzi, by wśród otaczającej ich rzeczywistości mogli odnaleźć kotwicę łączącą ich z ojczyzną przodków.
  W Cieszynie w czasie realizacji projektu miała miejsce promocja twórczości literackiej Zbigniewa Herberta – uczestnicy otrzymali tomiki wierszy oraz broszury o życiu i twórczości poety, poznali jego interesujący życiorys, a nawet odnaleźli ślady biografii poety w postaci Pana Cogito. W spotkaniach popularyzacyjnych wzięły udział Brazylijki polskiego pochodzenia: Michelle Chaiben Lascoski (Kurytyba), Karolina Rosty (Rio de Janeiro), Pedrita Setenareski Borges (Kurytyba) i Sofia Morong Rosty (Brasilia), Viviann Chrystini Andrade (Kurytyba).
  Książki zostały bezpłatnie przekazane do ośrodków akademickich oraz stowarzyszeń polskich w Brazylii.

 

Accessibility