Tłumaczenia

Tłumaczenia poezji Paula Lemińskiego oraz Mirona Białoszewskiego, Tadeusza Różewicza i Ewy Lipskiej powstały w ramach projektu „Poezja buduje mosty – polsko-brazylijskie seminaria literacko-kulturowe dla młodzieży polonijnej” organizowanego przez Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 roku”. Autorami tłumaczeń są uczestniczący w projekcie studenci brazylijscy i polscy, członkowie stowarzyszeń polonijnych oraz osoby zainteresowane Polską i polskością. Nad tłumaczeniami pracowano równolegle w Polsce oraz w Brazylii – w czasie warsztatów poświęconych zagadnieniom poezji lingwistycznej oraz przekładoznawstwa. Opiekę merytoryczną nad młodymi tłumaczami sprawowali doświadczeni specjaliści z Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu Federalnego w Kurytybie: prof. Jolanta Tambor, prof. Aleksandra Piasecka-Till, prof. Piotr Kilanowski, prof. Marcelo Paiva de Souza, prof. Konrad Szcześniak, mgr Alicja Ferreira, mgr Sylwia Klos-Jeronimo.

 

Polski – portugalski Portugalski – polski

Międzynarodowe mosty
(inne języki)

Accessibility