Tłumaczenia: polski-portugalski

W sierpniu 2014 roku w czasie XXIV letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej odbył się Turniej Tłumaczy – w tym roku poświęcony Tadeuszowi Różewiczowi. Tłumaczenia utworu Różewicza podjęli się również uczestnicy projektu Stowarzyszenia Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej pt. „Poezja buduje mosty – polsko-brazylijskie seminaria literacko-kulturowe dla dzieci i młodzieży polonijnej”. Specjalnie zaproszona do Polski grupa Brazylijczyków polskiego pochodzenia (w tym studenci zaangażowanego w projekt Federalnego Uniwersytetu Parany w Kurytybie oraz członkinie stowarzyszenia polonijnego Casa da Cultura Polonia Brasil) przetłumaczyła wiersz Różewicza „Palec na usta”, zaś tłumaczenia weszły w skład tomiku Turnieju Tłumaczy. Wydane tomiki zostały przekazane różnym partnerskim ośrodkom akademickim w wielu europejskich i pozaeuropejskich miastach (m.in. Uniwersytet w Lille, Uniwersytet Lwowski im. I. Franki, Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Ambasada RP w Mińsku, Instytut Polski w Moskwie, Ambasada RP w Brasilii, Konsulat RP w Kurytybie, Katolicki Uniwersytet PUCPR w Kurytybie, Federalny Uniwersytet Parany w Kurytybie, Tokijski Uniwersytet Języków Obcych).

Accessibility