Mołdawia

W ramach wyjazdowych warsztatów polonistycznych – „Polska mówi Polakami” – od 9 do 17 września 2019 r. odbywały się zajęcia z języka polskiego i kultury polskiej w Stowarzyszeniu „Polski Dom” w Bielcach w Mołdawii. Zajęcia przeprowadzili dr Anna Gałęziowska-Krzystolik i mgr Marcin Kluczny, pracownicy Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego.

W kursie języka polskiego wzięło udział około sześćdziesięciu osób, w większości byli to przedstawiciele tamtejszej Polonii. Lekcje były prowadzone w pięciu grupach: dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych. Warsztaty obejmowały program przygotowujący zainteresowanych słuchaczy do egzaminu certyfikatowego B1 z języka polskiego jako obcego i miały na celu doskonalenie wszystkich sprawności językowych z wykorzystaniem mediów elektronicznych. Zajęcia przybliżały jednocześnie kulturę polską, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji świątecznych i grzeczności językowej, oraz poszerzały wiedzę na temat wybranych elementów historii naszego kraju, przede wszystkim jednak – zachęcały tamtejszą społeczność do regularnej nauki języka.

Kurs cieszył się dużym zainteresowaniem – słuchacze aktywnie uczestniczyli nie tylko w zajęciach, lecz także w spotkaniach pozalekcyjnych, które były doskonałym dopełnieniem warsztatów. Studenci i dyrekcja Stowarzyszenia dołożyli starań, by pobyt polskich lektorów w Bielcach przebiegał w jak najlepszej atmosferze – zorganizowali wycieczki do winnicy Cricova i do Kiszyniowa, opowiadali o działalności Stowarzyszenia, mołdawskiej historii i o współczesnych bieleckich realiach, czyli o losach ich samych.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 roku

 

Accessibility