Stereotypy – ależ nie! Kazachstan, Polska, Niemcy

Trójstronny projekt badawczy „Stereotypy – ależ nie!” prowadzony jest przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ przy współudziale Uniwersytetu Stosunków Międzynarodowych i Języków Obcych im. Abyłaj Chana w Ałmaty w Kazachstanie oraz Uniwersytetu Technicznego w Chemnitz w Niemczech. Projekt koncentruje się wokół tematyki dotyczącej występowania stereotypów w języku polskim, ich roli oraz możliwości ich postrzegania przez społeczeństwo polskie, kazachskie i niemieckie. Ma na celu również znoszenie barier występujących w różnych krajach, a powodowanych funkcjonowaniem w świadomości obywateli stereotypowych obrazów poszczególnych narodowości.

 

                                                                       

 

Polska, Niemcy, Kazachstan: wady i zalety – wywiady Fotoreportaże Piszą o nas… Polska, Niemcy, Kazachstan – wczoraj i dziś Kultura – tradycje
Accessibility