Turniej Tłumaczy

Turniej Tłumaczy to wydarzenie towarzyszące letniej szkole języka, literatury i kultury polskiej. Konkurs przeprowadzany jest od roku 1992. Studenci z różnych krajów mierzą się z polskim językiem artystycznym i trudną sztuką przekładu, tłumacząc wiersz na język ojczysty.

Wybór wiersza lub fragmentu utworu związany jest z różnymi rocznicami dotyczącymi życia wybranych pisarzy oraz z uroczystymi obchodami tych rocznic w naszym kraju w danym roku. Tekst, który jest przedmiotem działań translatorskich, jest typowany przez jury konkursu – specjalistów z zakresu historii i teorii literatury oraz badaczy recepcji literatury polskiej za granicą. Kryterium wyboru konkretnego tekstu stanowi przede wszystkim jego wartość językowa, poetycka i kulturowa – ważny jest rytm, rym, symbol, gra słów, metafora, zaskakująca puenta i kontekst. Przekład jest więc dla studenta dużym wyzwaniem językowym, kulturowym oraz artystycznym.

Nagrodą za przekład jest ogromna satysfakcja podczas recytacji dzieł, corocznie wydawany tomik z przekładami, który dla wielu z naszych studentów jest pierwszą prawdziwą publikacją, a także nagrody książkowe – wydania poezji polskiej i pozycje poświęcone literaturze polskiej.

Na przestrzeni lat przełożono utwory K.K. Baczyńskiego, S. Balińskiego, M. Białoszewskiego, A. Fredry, K.I. Gałczyńskiego, Z. Herberta, J. Iwaszkiewicza, J. Lechonia, B. Leśmiana, E. Lipskiej, C. Miłosza, C. Niemena, C.K. Norwida, J. Słowackiego, W. Szymborskiej, J. Tuwima, J. Twardowskiego, K. Wierzyńskiego i R. Wojaczka. Wybrane teksty literackie przetłumaczono łącznie na 46 języków: albański, angielski, arabski, azerbejdżański, białoruski, bułgarski, chiński, chorwacki, czeski, estoński, esperanto, fiński, flamandzki, francuski, gruziński, hiszpański, irlandzki, japoński, kataloński, kazachski, kirgiski, koreański, litewski, luksemburski, łotewski, łużycki, macedoński, mołdawski, mongolski, niemiecki, niderlandzki, norweski, ormiański, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, wietnamski, włoski i joruba oraz na 3 dialekty: ochrydzki, śląski i wiedeński.

 

1992 1993 1994 1995 1996
1997 1998 1999 2000 2001
2002 2003 2004 2005 2006
2007 2008 2009 2010 2011
2012 2013 2014 2015 2016
2017 2018 2019     

 

Accessibility