Turniej Tłumaczy 1994

Kazimierz Wierzyński
Jestem, jak szampan

Јас сум како шампањ

Јас сум како шампањ, совршен, лек
Како коњак мокен, како ликер сочен
Како медовина на сонце созреана, мек
Како лудило од чистиот спиритус точен.

Моето кралство е на цел свет
А мојот алкохол сите чаши ги полни
Почнувајки во срцата, како на етикет
Под свездите од тој пир сите се ко болни.

Przetłumaczone na język macedoński przez:
Sasza Damjanoski (Macedonia)
Jasminka Spaseska (Macedonia)

Accessibility