Turniej Tłumaczy 1995

Czesław Miłosz
Wyznanie

Исповед

О, Господе, јас сакав цем одјагоди
и ја сакав темната слад на женското тело.
Исто како и водка со мраз, харинга во маслиново масло.
Затоа, каков ли јас сум пророк?
Зашто ли духот би посетил таков? Толкумина други
Беа праведно избрани, веродостојни.
А мене, кој би ми поверувбл? Бидејки видоа
како навалувам на храната, ги испразнувам чаеите,
и како лакомо гледам во вратот на келнерката.
Несовршен, а свесен за тоа. Се стремам кон големина
Умеам да ја препознаам кеде и да е.
А сепак непотполно јасно да ја видам
и знаев што останува за слабите како мене:
Фешта што мали надежи, собир на горделивци,
турнир на грбавци, литература.

Przetłumaczone na język macedoński przez:
Tatjana Dimova (Macedonia)
Emilija Gjoszevska (Macedonia)
Aleksandra Karaevska (Macedonia)
Mimoza Kocova (Macedonia)

Accessibility