Turniej Tłumaczy 1996

Miron Białoszewski
Skakanka UFOistki

Švihadlo Ufónki

Stojím v okne.
Niečo strašne
Ma pchá.

Ja z tej strany
Z tamtej vrany
A hmla.

Silím ucho:
Leti UFO
Či nie?

Ja mám nádej
Že preveje
Aj mňa.

Ejże, ejże?!
Nieč? sa berie…
Nieč? je.

Z skla vyhrýza
Vysáva ma
Niekde.

Uż ma lapla
Gula svetla
V sve kly.

Do videnia,
Ti Pani Zem!
Aj Vám.

Odtiaľ ja Vám
Napíšem
 Napíšem
  Napíšem

Przetłumaczone na język słowacki przez:
Juraj Koudela (Słowacja)

Accessibility