Turniej Tłumaczy 1997

Jarosław Iwaszkiewicz
Ogrodniczki

ZÁHRADNÍČKY

Slečinôčky, meąťanôčky polievajú záhradôčky,
Posypujú ľltým pieskom drobné, úzke, vlniace sa cestičky.

Šuhajíci (och, výkriky) cínie, fuxie i klinčeky,
Rezedové vonné hriadky, psíci, micky aj králiky.

Zakasajúc sukienečky, kartúnové faldanečky,
Slečinôčky meąťanôčky, slečinôčky – záhradníčky.

Za plotom, tam ktosi koňom priąiel. Čierne stoja kone,
Stojí rytier čierny v maske, v čiernom pláąti, s kosou v dlani.

Przetłumaczone na język słowacki przez:
Monika Michálková (Słowacja)
Martina Zelená (Słowacja)


ZÁHRADNÍČKY

Panenôčky, meątianôčky polievajú záhradôčky,
Posypujú ľltým pieskom drobné, krivé, úzke sadky.

Pánkovia (och, zvolania) cínie, foxie aj klinčeky,
Rezedové voňavé hriadky, psíčky, mačky, králiky.

Vyhrnuté sukienôčky, kartunové volánôčky,
Panenôčky meątianôčky, panenôčky – záhradníčky.

Za plotom niekto kočom doąiel. Stoja čierne kone,
Stojí čierny rytier v maske, v čiernom pláąti, s kosou v ruke.

Przetłumaczone na język słowacki przez:
Daniela Dµurbalová (Słowacja)
Nadeµda Župová (Słowacja)

Accessibility