Turniej Tłumaczy 1998

Jan Lechoń
Mickiewicz zmęczony

Pavargęs Adomas

Adomas ąvarką ant lovos padejo
Kai griľo namo ią Sekvanos.
Jis nebuvo tiek pasenęs
Kiek kentejas ir pavargęs.

Vos tik akis uľmerke
vel
pamate tą suolą, sidabrinę uolą
vel
Mariles ąeąelis nuslydo, kaip sapnas,

Jis pamate jos veidą
O lupos jame suąnabľdejo
musu meile tai – kapas.

Kai atmerksi akis
Tu tik muąi atminsi
Vos tik akys uľsimerks-
vel aą tavo sapne.

Przetłumaczone na język litewski przez:
Janina Lipniewicz (Litwa)
Vaidas Morkevièius (Litwa)


Mickevičius pavargęs

Griľęs namo ią Sekvanos ąalies
Mickevičius nusirenge ią praeities
Švarką padejo, nebuvo jis senas,
Bet daug kentejęs ir buvo pavargęs

Ir kai tik uľmigo, tą pačią minutę
Virą sidabrinio eľero seną suolą pamate
Ir suknele, kuria ji vilkejo vakare
Šeąelis joje plauke lengvam kvape.

Jos lupos suąnibľdejo: musu meile-kapas
Tarp musu buvo jura, jos didelis ratas
Atsimeni tu dieną karus tik ir vadus
Bet kai akis uľmerksi, atminsi tu ir mus.

Przetłumaczone na język litewski przez:
Bożena Taraszkiewicz (Litwa)


Mickevičius pavargęs

Griľęs namo nuo Sekvanos puses
Mickevičius nusirenge demetus rubus
Ir ant lovos padejo. Nebuvo toks senas,
Bet daug kentejęs ir buvo toks pavargęs.

Ir vos tik uľmigo, tą pačią akimirką
Prie sidabrinio eľero pamate seną suolą
Sukneleje kurią tą vakarą vilkejo
Geliu saldľiame dvelksme nuslinko Mariles ąeąelis

Jos lupos suąnibľdejo: „Musu meile- kapas
Tarp musu, iąsiliejo milľiniąka jura
Dieną tu atsimeni tik vadus ir karą
Kai tik akis uľmerki, apie mane galvoji”.

Przetłumaczone na język litewski przez:
Honorata Szocik (Litwa)

Accessibility