Turniej Tłumaczy 1998

Jan Lechoń
Mickiewicz zmęczony

Unavený Mickiewicz

Vrátivąí sa do domu od Seiny strany
Mickiewicz si vyzliekol doąpinené ąaty
A uloľil sa na lôľko. Nebol veľmi starý,
Leč veľmi veľa trpel a bol uľ znavený.

Len-len, ľe zaspal a v tej istej chvíli
Uvidel starú lavicu nad strieborným jazerom
A v ąatách, ktoré mala pamätným večerom,
V ľahkej vôni akácie splynul tieň Maryli.

Jej pery vyąeptali: „Naąa láska- cintorín,
Medzi nami je more rozliate ohromné,
A vo dne iba boje a vodcov pamätáą,
Leč keď zavrieą oči, vľdy rozmýąľaą o mne”.

Przetłumaczone na język słowacki przez:
Zuzana Cvopová (Słowacja)
Emília Fureková (Słowacja)

Accessibility