Turniej Tłumaczy 1998

Jan Lechoń
Mickiewicz zmęczony

Умореният Мицкевич

Завърнал се дома отгде изтича Сена
Мицкевич си съблече чамарът на петна
И легна във леглото си. Не беше много стар,
Но много бе търпял и беше уморен.

Едва заспал и ето въ в тоя същи миг
Видя пей ката стара край сребърното езеро
И сянката Марилина, сред аромат акациев,
Изплува, в рокля помнеща оназ прекрасна вечер.

И шепнеха й устните: „За нашта обич – гроб,
Море огромно се разстила помежду ни,
За битки и водачи си мислиш през деня,
Ала кога скло пиш очи, все тъй за мене мислиш”.

Przetłumaczone na język bułgarski przez:
Vessela Iordanowa (Bułgaria)


Мицкевич Е Уморен

Откъм Сена завърна се вкъщи Мицкевич.
Поовехтелия си мундир съблече.
На леглото легна. Стар много не беше.
Но страдал бе много и уморен бе вече.

Сънят го прегърна и в тази минута,
ето пейката стара, сребристото езеро, ухание на акации
и сред тях изплува на Мариля сянката нежна,
облечена в същата рокля, както в нощта паметна.

Прошепнаха устните нейни: …Любовта ни е гроб.
И море ни разделя огромно,
денят носи само спомени стари за тъжни войни,
а аз с вечерта идвам винаги, само очи затвори!

Przetłumaczone na język bułgarski przez:
Elena Rousseva (Bułgaria)


Мицкевич уморен

Когато в къщи се завърна от брега на Сена
Свали изцапания си чамар Мицкевич.
И легна на леглото. Не бе много стар
Но твърде изстрадал. Бе уморен.

И ето, че едва задряма, а в миг видя
старата пейка край езерото от сребро
И в същата рокля, кат в паметната вечер
Сред нежно ухание духът на Мариля изгря.

Прошепнаха устните: „Гробище е нашата любов,
Море огромно е разляно помeжду ни
със битки, предводители в деня си ти зает,
но щом очи затвориш – само ази съм със теб!”

Przetłumaczone na język bułgarski przez:
Tania Stojanowa (Bułgaria)

Accessibility