Turniej Tłumaczy 1998

Jan Lechoń
Mickiewicz zmęczony

Mickiewicz, vysílen

Od Seiny domů se vrátil
Mickiewicz, ąpinavou čamaru si svléká
Na lůľko ulehá, ne přílią stár
ač trpěl a vysílen se zdál.

Usnul zlehka a v chvíli té
nad jezerem stříbrným lávku spatřil
A v sukni, kterou onen večer měla na sobě,
v akátů vůni stín Maryly se zjevil.

Rty její zlehka zaąeptaly: „Naąe láska – hrob náą
Moře mezi námi ąiré je.
Ve dne pouze vůdce, bitvy znáą,
vąak víčka tvá, kdyľ sklopí se, myslíą pouze na mne”.

Przetłumaczone na język czeski przez:
Iva Koøístková (Czechy)


Unavený Mickiewicz

Kdyľ se vrátil domů zpět, ze strany od Seiny,
Mickiewicz se zesvlékl, z ąpinavé čamary
A lehl si na lůľko, nebyl příliľ starý,
Leč velmi mnoho trpěl a uľ byl znavený.

Tak tedy ledva usnul, za maličkou chvíli,
Viděl starou lavičku, nad stříbrným plesem
a v ąatech, které měla památným večerem
v lehké vůni akátů, splynul stín Marylin.

Její rty zaąeptaly: „Naąe láska hrob je,
Mezi námi moře je ohromné rozlité,
Během dne jen na bitvy myslíą a na vůdce,
Leč kdyľ zavřeą oči, stále myslíą na mě”.

Przetłumaczone na język czeski przez:
Jan Kuèa (Republika Czeska)


Mickiewicz Unaven

Kdyľ se vrátil domů směrem od Seiny
Vyslékl se Mickiewicz z poskvrněné čamary
A lehl si na postel. Nebyl přílią starý,
Ale přílią mnoho trpěl a byl jiľ unavený.

A tu sotva usnul, kdyľ v té samé chvíli
Uviděl starou lávku nad stříbrným jezerem
A v ąatech, v kterých ąla památným večerem,
V lehké vůni akátu splynul stín Marily.

Její rty zaąeptaly: „Naąe láska – hřbitov,
Mezi námi je moře rozlité, ohromné,
A ve dne pamatujeą jen bitvy a vůdce,
Ale kdyľ zavřeą oči, vľdy myslíą na mne”.

Przetłumaczone na język czeski przez:
Sylvie Cnotová (Słowacja)
Lenka Mlèáková (Słowacja)

Accessibility