Turniej Tłumaczy 1998

Jan Lechoń
Mickiewicz zmęczony

Da Mickiewicz iz mied

Un viera hamkumen iz fon ufa fon da Zen,
hodzi da Mickiewicz zei flegige dsomoara
auzdzogn un zi hibragd aufz bed. goa ned oid voara,
ova rehd fil midgmohd hoda, un mied voara sen.

Un den moment, viera eingslofn iz, dea badzi,
hoda a oidz bangl gzegn aun an zilvenen ze,
un in an gladl, grod fie den obnd anmolih se,
legdzi da Maryla ie sotn in d agadzi.

Ire lipn gaundz leiz: „Unza liebsofd graved, zog,
a rizigz fasvumenz mea iz dzvisn unz dzva leid,
un nuo iva d slohdn un d heibdling sdudiezd bein dog,
ova vaunzd d augn dzuomohzd, dengzd aun mi de gaundze dzeid”.

Przetłumaczone na język dialekt wiedeński przez:
Wolfgang Wieshaider (Austria)

Accessibility