Turniej Tłumaczy 2000

Wisława Szymborska
Odzież

ODELO

Skidaą, skidamo, skidate
Mantile, jakne, sakoe, bluze
Od vune, pamuka, sintetike,
Suknje, pantalone, čarape, veą,
Ređamo, veąamo, prebacujemo preko
Naslona stolica, krila paravana;
Za sada, kaľe lekar, nije niąta ozbiljno,
Obucite se, odmorite se, otputujte,
Uzimajte u slučaju da, pre spavanja, posle jela,
Dođite za tri meseca, za godinu, za godinu i po;
Vidią, a ti si brinuo, a mi smo se plaąili,
A vi ste pretpostavljali, a on je sumnjao;
Vreme je već vezivati, kopčati drhtavim rukama
Pertle, nitne, ąnireve, ąnale,
Kaiąeve, dugmad, kravate, kragne
I izvlačiti iż rukava, iż taąne, iż dľepa
Izguľvani, tufnasti, ątraftasti, cvetni, karirani ąal
Sa naglo produľenom svrsishodnoąću.

Przetłumaczone na język serbski przez:
Mila Gavrilović (Jugosławia)

Accessibility