Turniej Tłumaczy 2000

Wisława Szymborska
Odzież

Пљачки

Слеквам, слеквиме, слеквите
Мантили, сакоа, костуми, блузи
од волна, памбук, трико,
сукни, пантоли, чорапи, долна облека,
клавајќи, закачувајќи, префрлајќи
потпирачите, на столојте, параваните;
за сега, вели лекарот, не е нишчо сериозно,
ве мољам облечите се, одморите, одпатувајте,
користете ги во случај кога, пред спање, после јадење,
дојте за черек, за една, за година ипол;
пулиш, а ти мислеше, а ние се плашевме,
а вие предпостављавте, а тој се сумљаше;
време e за врзвење, зaкопчвење со треперливи р’це
врвци, нитни, патенти, токи,
кајшој, петлици, машни, јаки
и за извлеквење од ракаjте, од чантите, од џебојте
изгужвано, со точки, со риги, со цветчиња, карирано шалче
со одеднуш продолжена употреба.

Przetłumaczone na język dialekt ochrydzki przez:
Katerina Kotlareska (Macedonia)

Accessibility