Turniej Tłumaczy 2001

Stanisław Baliński
Niedziela

Недела

о летното неделно попладне
Кога топката досадно ја врти демонт
По бледото небо како анемон…

На водата како цветови врамени
Седат во ред старци
наведнати госпоѓи и господа
светло, мило и уредно облечени
гледаат како водата исчезнува
бран за бран, свет за свет
пиејќи чај за чај
и зборувајќи (тука-тивка музика)
Каква штета, каква штета
што нашите денови,
деновите пролетни (како во сон)
поминаа безстрасно, безшумно
Како таа вода…

Przetłumaczone na język macedoński przez:
Biljana Petrovska (Macedonia)

Accessibility