Turniej Tłumaczy 2003

Konstanty I. Gałczyński
Rozmowa liryczna

Lyrický rozhovor

  - Povedz, ako ma milujeą.
  - Povem.
  - Teda?
  - Milujem tĄa v s’nku. Pri svetle sviec.
Milujem tĄa v klobúku i v barete. Vo vetre na dialĄnici, aj na koncerte.
V bazách, v brezách, v malinčí i v javorine.
KedĄ spíą.
KedĄ pracujeą sústredene. KedĄ rozbíjaą vajíčko – krásne, dokonca,
kedĄ ti na zem lyľička spadne.
V taxíku. I v aute, bez vỳnimky.
Aj na konci ulice. Na začiatku.
A kedĄ si vlasy hrebeňom rozdelíą.
V nebezpečenstve. A na koloroči.
V mori. V horach. V papučiach.
Aj bosky.
Dnes. Včera. A zajtra. Dňom.
I nocou.
A na jar, kedy lastovička prilieta.
  - A v lete, ako ma milujeą?
  - Ako duľinu lata.
  - A na jeseň, kedĄ mraky a nálatky?
  - Dokonca. Kedą strácaą dáľdniky.
  - A kedĄ zima posrebri rámy okien?
  - V zime tĄa milujem ako veselỳ oheň.
Blízko pri tvojom srdci. Okolo neho.
A za oknami sneh. Vrany na snehu.

Przetłumaczone na język słowacki przez:
Ľubica Christophoryová (Słowacja)

Accessibility