Turniej Tłumaczy 2004

Ewa Lipska
O czym myśli dziewczyna na lekcji gramatyki języka polskiego

O čemu razmišlja devojka na času poljske gramatike

Pojaviće se trinaestog novembra. Ili
bilo kada.
Sići će sa slike časopisa
u tesnom šortsu, koji preporučuje za leto.
Ili sa ekrana. Sa osmehom Godarda
i divljom ružom koja nam zamenjeje dubbing.

Otputovaćemo na ostrvo
koje docrtavamo na mapi.
Zajednička soba hotela će se njihati kao oblaci.
Ko će nas spasti?
(Devojka o tome misli sa pojasom za spasavanje na srcu.)

Profesorka nosi crvene čarape
na nogama demonstrativno ispruženim napred
kao da bi mogla da razume nadmoćnost vremena
i nemoćnost misli.
Čuje se zvono. Udari srca.
Stanje grozničave noći. Noć: forma vremena.
Forma budućeg vremena koja se gradi od personalne forme: ja ću, ti ćeš,
mi ćemo, vi ćete, oni će.
I forma glagola: voleti.
Ja ću voleti.

Przetłumaczone na język serbski przez:
Anja Kuprešanin (Serbia i Czarnogóra)
Katarina Vukašinović (Serbia i Czarnogóra)

Accessibility