Turniej Tłumaczy 2004

Ewa Lipska
O czym myśli dziewczyna na lekcji gramatyki języka polskiego

Na čo myslí dievča na lekcii pol’ského jazyka

Zjaví sa trinásteho novembra. Alebo
kedykol’vek.
Zostúpi z fotografie ilustrovaného časopisu
v obtiahnutých krat’asoch na leto.
Alebo z plátna. Z Godardovým súmrakom
a divou ružou namiesto dubbingu.

Ostrov na ktorý pôjdeme
dokreslíme si na mape.
Spoločná izba v hoteli sa bude kolísat’
ako lod’ v mračnách.
Kto z nás sa
zachráni?
(zamýšl’a sa dievča
so záchranným kolesom
na srdci).

Učitel’ka nosí na nohách
červené ponožky népadne vysunuté do predu.
Akoby rozumela prevahe času
a vážnosti mysle.
Poplach predstave. Bitie srdca.
Noc v stave zvýšenej teploty. Noc: forma času.
Forma budúceho času
zložená z osobnej formy: budem budeš
budeme budete budú.
Ako aj z foriem neurčitku: milovat’.
Budem milovat’.

Przetłumaczone na język słowacki przez:
Kristina Becaniová (Słowacja)


Na čo myslí dievčina na lekcii gramatiky pol’ského jazyka

Zjaví sa trinásteho novembra. Alebo
kedykol’vek.
Zostúpi z fotografií obrázkov
v priliehavých krat’asoch, ktoré sú určené
na leto.
Alebo z televízora. Za súmraku Godarda
a divou ružo, ktorá nahrádya nám dubbing.

Pocestujeme na ostrov
ktorý dorysujeme na mape.
Spoločná izba v hoteli
sa bude kolísat’ jak lod’ v mrákotách.
Kto sa z nás
zachráni?
(dievčina sa v mysli chytí za srdce
ako svojho záchranného kolesa).

Učitel’ka nosí červené ponožky
na nohách provokatívne vysunuté do predu.
Akoby rozumela moci času
na pamäti mala jeho vážnost’.
Alarm zobrazení. Perkusia srdca.
Stav horcicej noci. Noc: forma času.
Forma času budúceho
zložená z formy osobnej: budem budeš
budeme budete budú
a z foriem neurčiých: milovat’.
Budem milovat’.

Przetłumaczone na język słowacki przez:
Alexandra Kasperová (Słowacja)


Na čo myslí dievča na hodine poľskej gramatiky

Zjaví sa trinásteho novembra. Alebo
inokedy.
Zíde z fotografie obrázkového časopisu
v priliehavých kraťasoch, ktoré odporúča na leto
Alebo z obrazovky. So súmrakom Godarda
a s divou ružou, ktorá nám nahradí dabing

Pôjdeme na ostrov,
ktorý prikreslíme na mapu.
Spoločná izba v hoteli sa bude kolísať
ako loď v oblakoch.
Kto z nás sa zachráni?
(Dievča pristupuje k tej myšlienke
so záchranným kolesom
na srdci)

Učiteľka nosí červené ponožky
na nohách demonštratívne vysunutých dopredu
Akoby rozumela prevahe času
a vážnosti myšlienky.
Poplach predstavivosti. Bicie srdca.
Horúčkovitý stav noci. Noc: forma času.
Forma budúceho času
zložená z foriem osôb: budem budeš
budeme budete budú
a z formy neurčitku milovať.
Budem milovať.

Przetłumaczone na język słowacki przez:
Ľubica Christophoryová (Słowacja)

Accessibility