Turniej Tłumaczy 2004

Ewa Lipska
O czym myśli dziewczyna na lekcji gramatyki języka polskiego

Над чим замислилася дівчина під час лекції з граматики польської мови

Вона з’явиться 13-ого листопада або в інший час.
Вийде iз фотографії ілюстрованого журналу
у вузьких літніх шортах.
Або з екрану…
Із занепадом Годарда і запахом дикої троянди
нагадає нам про тотожність.

Давай поїдемо на острів намальований на карті!
Будемо там жити разом в готелі,
що хитатиметься як корабель посеред хмар…
Можливо хтось і спасеться?
(при цій думці рятувальне коло стискає її серце)

Вчителька знову одягнула червоні шкарпетки
і демонстративно показує їх усім!
“Їй ніколи не зрозуміти модерн і метафізику”…
Уява загострюється. Серце б’ється швидше.
Тривога ночі: Ніч – форма часу… майбутнього
складена із особової форми:

я буду   ми будемо  вони будуть
ти будеш  ви будете

Або з інфінітива: КОХАТИ

 буду
 я  ко –
    ха –
     ти!!!

Przetłumaczone na język ukraiński przez:
Oresta Danylak (Ukraina)


Про що фантазує дівчина На уроці з польської граматики?

Вони прийдуть 13 листопада
Або ж коли-завгодно.
Він зійде зі світлини кольорового журналу
В облягаючих шортах, котрі прорекламує тобі на це літо

Або зійде з екрану. З сутінками Годарда
І з дикою трояндою (в зубах),
Яка нам замінить дублювання.

Ми поїдемо з ним на острів,
Котрий домалюємо на карті.
Наша спальня в готельному номері
Буде гойдатися як корабель в хмарах
Хто з нас врятується?
(Дівчина усвідомлює цю думку з рятівним колом на серці).

А тим часом….

Вчителька носить багрові шкарпетки,
І демонстративно висуває свої ноги напоказ.
Так, наче б розуміла переваги часу і авторитет думки.
Але не розуміла чогось важливішого.

Вибух фантазії. Удари серця.
Ніч в очікуванні гарячки. Або грози.
Ніч – стан часу.
Стан майбутнього часу,
складений із особових форм: я буду,
ти будеш, ми будемо, ви будете вони будуть
А також з форми інфінітива: КОХАТИ
Я буду кохати.

Przetłumaczone na język ukraiński przez:
Julia Gogol (Ukraina)


Про що думає дівчина під час лекції граматики польскої мови

З’явись тринадцятого листопада. Або
коли-небудь.
Зійди з фотографії в журналі
в облягаючих шортах, що приберіг на літо.
Або з екрану. З сутінкамі Годарда
І з шипшиною, що замінить нам dubbing.

Поїдемо на острів,
який домалюємо на мапі.
Спільний номер в готелі буде гойдатись
як корабель на тих хмарах.
Хто з нас
урятується?
( Дівчина підходить до цієї думки
з рятувальним кругом
на серці ).

Учителька носить червоні шкарпетки
на ногах, демонстративно висунутих вперед.
Так, якби розуміла переваги часу
і повагу думки.
Тривога уявлення. Серцебиття.
Стан гарячкової ночі. Ніч: форма часу.
Форма часу минулого.
Складена з форми особової: буду будеш
будем будете будуть,
також із форми інфінитива: кохати.
Буду кохати.

Przetłumaczone na język ukraiński przez:
Sergiusz Kołodkin (Ukraina)


Про що вона думає на уроці польської мови

з’явиться тринадцятого листопада.
якщо взагалі коли-небудь.
зійде зі сторінок модного журналу
у шортах, які рекламує цього літа.
або з екрану. під сутінки Годарда
і дикою ружею замість перекладу.

поїдемо на острів,
власноруч домальований на карті.
спільний номер в готелі гойдатися буде
як човен у хмарах.
хто порятується з нас?
(вона приступає до цієї думки,
придбавши рятівне коло
до серця)

вчителька носить червоні панчохи,
демонстративно висунувши ноги з-під столу.
так, наче зрозуміла переваги часу.
так, наче осягнула поважність думки.
ніч в очікуванні гарячки. ніч: форма часу.
форма майбутнього часу
утворена з форм дієслова „бути”:
я – буду, ти – будеш
ми – будемо, ви – будете.
також з форм неозначених „кохати”:
буду кохати.

Przetłumaczone na język ukraiński przez:
Mariana Kuzemska (Ukraina)


Де блукають мої думки на заняттях граматики польської мови

Там, де з’явиться він 13 листопада.
Або хоча б колись.
Зійде з обкладинки журналу в шортах,
які модні цього літа.
Або з’явиться з екрану з фільмовим
блиском Годарда і в руці
у нього буде чорна троянда,
і мить цього кадру мені
захочеться здублювати.
  Загубимся на острові,
  який домалюємо на карті
  екзистенції.
  Наша кімната в готелі
  стане каютою корабля,
  котрий пливе в хмарах.
Хто з нас врятується?
  Дівоче серце знаходить спасіння
  в рятувальному колі думок.
Викладачка демонструє свої
ноги, щоб всі помітили червоні
шкарпетки на них.
  І робить це так ніби
  розуміє перевагу часу і
  серйозність думок.
  Гвалт фантазії. Передзвін серця.
  Ніч, коли знову прокидається гарячка.
Ніч – як часова форма, яка включає
в себе сутність майбуття, де
віднайде себе кожна особа:
  Я буду
  Ти будеш
  Ми будемо
  Ви будете
  Вони будуть
і неозначену форму дієслова:
  кохати
Я буду кохати.

Przetłumaczone na język ukraiński przez:
Oksana Monastyrska (Ukraina)
Iryna Polets’ (Ukraina)


Думки дівчини під час уроку грама

Зявишся 13-го листопада.
Якщо взагалі
з’явишся.
Зійдеш з фотографії в журналі,
де повно безглуздих ілюстрацій,
В шортах, що облягають тебе наче шкіра,
і натякають на літо.
Або з екрану.
Разом з сутінками роботи Годарда
І з гілкою шипшини,
що заміняє нам двоїстість.

Поїдем на острів,
домальований нами на карті.
І спільний наш номер
буде хитатись човном
серед хмар.
Хто з нас врятується?
(Дівчина занурюється в цю думку,
мов в воду:
з рятувальним колом
на серці).

Учителька носить червоні шкарпетки
на ногах,
що для неї є власним
знаменом.
Неначе розуміла б плин часу
та
незмінність думок.

Тривога уяв.
Прибій серця.
Стан ночі, що гине в гарячці.
Ніч: форма часу.
Форма часу майбутнього,
складеного з форми особової:
буду будеш будемо
будете будуть
А також з безликого інфінітива:
кохати
Буду кохати.

Przetłumaczone na język ukraiński przez:
Danylo Sudyn (Ukraina)


Думки студeнтки нa лeкцiї з пoльськoї г

Вoнa кoлись прибудe.
Мoжe тринaдцятoгo листoпaдa.
Мoжe – нi.
Щe нeвiдoмo.
A звiдки? Мoжe з фoтoгрaфiї чийoгoсь iлюстрoвaнoгo журнaлу
У шoртaх, щo щiльнo oблягaють фiгуру,
Мoжe тoму вoнa їх рeклaмує
I рaдить вдягaти влiтку.
A мoжe прибудe з eкрaну рaзoм з дeкaдaнсoм Гoдaрдa
I з цвiтoм шипшини, щo, пeвнe, зaмiнить
Oтe пустe дублювaння.

Нa oстрiв пoїдeмo ми,
Нa кaртi йoгo дoмaлюєм
I спiльнa з тoбoю кiмнaтa в гoтeлi
Гoйдaтися будe, як чoвeн, зaвислий у хмaрaх
I хтo ж урятується з нaс?
(Студeнткa нaрoджує цю думку
I з кoлoм рятувaльним нa сeрцi)

Вчитeлькa нoсить чeрвoнi шкaрпeтки,
Якi рaдo усiм дeмoнструє,
Бo, пeвнe, нiкoли нe рoзумiлa
Вoнa пeрeвaгу чaсу,
А тaкoж сeрйoзнiсть думoк.
Тривoгa уяви. I сeрцe тaк грaє у нiй,
Як грaють лункi бaрaбaни.
Вoнa вiдчувaє, щo нiч ця – чeкaння,
Нaступнa ж – нeсe лихoмaнку.
I щe oця нiч – фoрмa чaсу.
Тo фoрмa мaйбутньoгo чaсу, щo склaдeнa з фoрми oсiб:
Я буду, ти будeш i будeмo ми,
I будeтe ви, i будуть вoни.
I щe iнфiнiтив виникaє:
Кoхaти.
Я буду кoхaти.

Przetłumaczone na język ukraiński przez:
Ola Werbytska (Ukraina)

Accessibility