Turniej Tłumaczy 2004

Ewa Lipska
O czym myśli dziewczyna na lekcji gramatyki języka polskiego

За какво мисли мoмичето в час по полска граматика

Ще дойде на тринайсти ноември. Или
някой друг път.
Ще слезе от снимката в списанието
с впитите боксерки, които предлага за лятото.
Или от екрана. От здрача на Годар
и с шипков цвят в ролята на дубльора.

Ще заминем за острова,
които ще впишем на картата.
Нашата стая в хотела ще се люлее
като яхта сред облаците.
Кой от нас ще оцелее?
(Мoмичето допуска тая мисъл
със спасителен пояс
на сърцето)

Учителката си е обула къси червени чорапи
и демонстративно изпъва напред крака.
Сякаш разбира превъзходството на времето
и достойнствата на мисълта.
Звънецът на въображението. Барабаните на сърцето.
Нощта вдига температура. Нощта е глаголно време.
Форма на бъдеще време,
образувана от спрягането на съм: ще бъда, ще бъдеш,
ще бъдем, ще бъдете, ще бъдaт
и инфинитива обичам.
Ще обичам.

Przetłumaczone na język bułgarski przez:
Rumiana Krysteva (Bułgaria)

Accessibility