Turniej Tłumaczy 2006

Jan Twardowski
Powiedz

Кажи

Пепелашка успеала
да одели
aфион од пепел
за една ноќ.
Кажи како ќе одделиш
мачор од мачки
болка од лубов
солзи од искуство
тага од време
мудрост од старост
и никогаш да не остариш?

Przetłumaczone na język macedoński przez:
Jasminka Kolewa (Macedonia)
Iwana Lazarewska (Macedonia)

Accessibility