Turniej Tłumaczy 2009

Juliusz Słowacki
Kordian (fragment)

Дарагая! калі б усе палацы мог вярнуць сабе я
Адной тваёй слязою, не хачу я, каб сляза ўпала.
Любая! ты павінна бляскаць брыльянтамі,
Як млечны шлях бялее праз мільёны святлаў.
Хацеў бы ў дзіўным тым палацы пражыць з табой жыццё
Сярод лаўраў, вадападаў, руж, бронзы, люстраў.
А хто ведае? можа заўтра расплюшчыш вочы
І пабачыш твар жабрацтва, найгоршы з выяваў…
Пракляцце! я ўсё страціў!

na język białoruski przełożyła
Daria WISZNIAKOWA (Białoruś)

Accessibility