Turniej Tłumaczy 2011

Czesław Miłosz
Zapomnij

Zabudni

Zabudni na útrapy,
Ktoré si si sám spôsobil.
Zabudni na útrapy,
Ktoré ti spôsobili.
Vody plynú a plynú,
Lúče jarné rodia sa a hynú,
Ideš po zemi, ktorú ledva pamätajú.
Niekedy počuješ v diaľke pesničku.
Čo to je, pýtaš sa, kto tam spieva?
Nezrelé slnko vychodí,
Vnuk a pravnuk sa rodí.
Teraz teba vedú za ručičku.
Názvy riek neocitli sa ti ešte v utajení.
Ako len dlho trvajú tie rieky!
Polia tvoje pod horami,
Veže mestské sa im nepodobali.
Ty na prahu stojíš pritajený.

na język słowacki przetłumaczyła
Eva Removčíková (Słowacja)


Zabudni

Zabudni na útrapy,
Ktoré si spôsobil.
Zabudni na útrapy,
ktoré si sám prežil.
Voda rýchlo tečie riekou,
Hviezdy blysnú krátkou žiarou,
Ideš cestou tebe neznámou.
Občas počuť pieseň ďalekú.
Čo to je, pýtaš sa, kto to spieva?
Mladučké slnko vychodí,
vnuk a pravnuk sa narodí.
Teraz teba vedú za ruku.
Názvy riek si ešte pamätáš.
Ó, aké večné sú rieky!
Polia tvoje — neorané,
Veže miest — akosi iné.
Na prahu mlčky stojíš, čakáš.

na język słowacki przetłumaczyła
Lýdia Machová (Słowacja)

Accessibility