Turniej Tłumaczy 2011

Czesław Miłosz
Zapomnij

Забрави

Забрави страданията,
Които сам си причинил.
Забрави страданията,
Които са ти причинили.
Водите текат и текат,
Пролетта проблясва и отлита,
Вървиш по почти забравена земя.
Понякога долита песен отдалече.
Що е това,се питаш, кой ли пее?
Детското слънце изгрява,
Внук и правнук се раждат.
Сега тебе те водят за ръка.
Имената на реките все още са ти останали.
Толкова дълго могат да просъществуват реките!
Твоите полета — угари,
Градските кули, неподобни.
Ти стоиш на прага, онемял.

na język bułgarski przetłumaczył
Augusto Weselin Echeverry-Czukowski (Bułgaria)


Забрави

Забрави за страданието,
което сам си причинил.
Забрави за страданието,
което на теб са причинили.
Водата тече и тече.
Пролети проблясват и гинат,
вървиш по земя едва помнена.
Понякога чуваш песен далеч.
Какво значи това, питаш, кой там пее ?
Детско слънце изгрява,
внук и правнук се раждат.
Сега тебе за ръка водят.
Имената на реките в тебе още са останали.
Как дълго траят реките !
Полетата ти разорани,
кулите на градовете невъзможни.
Ти на прага стоиш, занемял.

na język bułgarski przetłumaczyła
Janica Marova (Bułgaria)

Accessibility