Turniej Tłumaczy 2011

Czesław Miłosz
Zapomnij

Zapomeň

Zapomeň na utrpení,
Která jsi způsobil.
Zapomeň na utrpení,
Která byla Tobě způsobena.
Vody plynou a plynou,
Jara rozkvétají a umírají,
Jdeš zemí sotva pamatovanou.
V dálce slyšíš píseň.
Co to znamená, ptáš se, kdo tam zpívá?
Dětské slunce vychází,
Vnuk a pravnuk rodí se.
Nyní vedou Tě za ruce.
Ještě zůstala Ti jména řek.
Jak dlouho umí přetrvat řeky!
Tvá pole, nezoraná,
Věže měst, odlišná.
Ty na prahu stojíš, oněmělý.

na język czeski przetłumaczyła
Kristýna Cabáková (Czechy)

Accessibility