Turniej Tłumaczy 2013

JULIAN TUWIM
Likier

Ликер

Көк асмандын бетинде,
Көгүлтүр жеңил туманда
  Ай

Аппак кар жалтырайт.
Кычыроосу угулат,
Күмүштүү гүлдүн арасында
  Жаркырап ай карап турат.

Дагы рюмка! Көрүп турам аягын,
Ойлонуп олтурам, ”ооба-ооба-ооба”
  Ай?!

Na język kirgiski przetłumaczyła
Akylai Abylkadyr kyzy

Accessibility