Turniej Tłumaczy 2014

Tadeusz Różewicz
Palec na ustach

ПРСТ НА УСТА

устата на вистината
е затворена
прстот на усните
ни кажува
дека дојде време
за молчење
никој не одговара
на прашањето
што е вистина
оној кој знаел
што било
вистина си заминал

na język macedoński przełożyła
Marija Terdzimanova z Macedonii

Accessibility