Turniej Tłumaczy 2014

Tadeusz Różewicz
Palec na ustach

DE VINGER OP DE MOND

De mond der waarheid
is gesloten
de vinger op de lippen
zegt ons
dat de tijd is gekomen
van zwijgen
niemand zal antwoorden
op de vraag
wat waarheid is
degene die heeft geweten
degene die waarheid was
is weggegaan

na język niderlandzki przełożyła
Eline Dumon z Belgii


VINGER OP DE MOND

de mond van de waarheid
is gesloten

de vinger op de lippen
zegt ons dat de tijd is gekomen

om te zwijgen

niemand antwoord
op de vraag
wat de waarheid is

degene die het wist
degene die de waarheid was
is vertrokken

na język niderlandzki przełożyła
Katarzyna Kijewska z Holandii

Accessibility