Turniej Tłumaczy 2015

Stanisław Barańczak
N.N. uprawia gimnastykę poranną

Н.Н. РАДИ ЈУТАРЊУ ГИМНАСТИКУ

– Као и сваки дан, предлажемо
– један, два, три – отворити прозор.
Неколико дубоких издаха. И прва вјежба:
наклон напријед. Не укрућивати
кичму. Један, два, три.
Дубоко. Тако. До саме земље.
И још једанпут. Ова вјештина
– један, два , три – може бити корисна.
А сада брзи наклон у страну.
Као да желимо избјећи ударац.
И један, два. Улијево.
Удесно. Тако, савршено. А сада у чучањ.
Чучнимо као да се спремамо за скок.
Као да желимо скочити до грла мучитеља.
Један, два, три. Али, наравно,
не скачемо. Остати у чучњу
и полако устати. И за крај.
неколико пута главом у страну: то даје
гипкост врату. Један, два,
три.

na język serbski przetłumaczyła
Slađana Todorović (Bośnia i Hercegowina)

Accessibility