Turniej Tłumaczy 2015

Stanisław Barańczak
N.N. uprawia gimnastykę poranną

N.N. CVIČÍ RANNÚ GYMNASTIKU

– Odporúčame, na každý deň
– a raz, a dva, a tri – otvoríme okno.
Niekoľko hlbokých nádychov. A prvé cvičenie:
Predklony. Pekne uvoľníme
chrbticu. A raz, a dva, a tri.
Poriadne hlboko. Spráávne. Až celkom k zemi.
A ešte raz. Tá schopnosť
– a raz, a dva, a tri – sa môže hodiť.
A teraz rýchle úklony v bok. Akoby výpady.
Akoby sme chceli uhnúť
pred fackovaním. A raz, a dva. Vľavo.
Vpravo. Spráávne, dokonale. Teraz riadny podrep.
Učupneme, napriahavajúc sa akoby do skoku.
Akoby sme chceli skočiť do hrdla trízniteľa.
A raz, a dva, a tri. No prirodzene
neskáčeme. Podržíme v podrepe
a pomaly vstaneme. Na zakončenie
skláňame niekoľkokrát hlavu: to vytvára
ohybnosť krku – A raz, a dva,
a tri.

na język słowacki przetłumaczyła
Mária Berényiová (Słowacja)


N.N. SA VENUJE RANNEJ GYMNASTIKE

– Každý deň, odporúčame
– a raz, a dva, a tri – otvoriť okno.
Niekoľko hlbokých nádychov. A prvý cvik:
predklony. Chrbticu pekne
uvoľníme. A raz, a dva, a tri.
Hlboký predklon. Taak. Až k zemi.
A ešte raz. Tá schopnosť
– a raz, a dva, a tri – sa môže hodiť.
A teraz rýchle úklony v bok. Akoby výpady.
Akoby sme sa chceli vyhnúť
pred fackami. A raz, a dva. V ľavo.
V pravo. Taak, výborne. Teraz spravíme drep.
Čupneme si, rozhojdáme sa akoby sme chceli skočiť.
Akoby sme chceli napadnúť mučiteľa.
A raz, a dva, a tri. Ale samozrejme
neskáčeme. Zostaneme v podrepe
a pomaly sa postavíme. A nakoniec
krútime hlavou, čím precvičujeme
ohybnosť krku. A raz, a dva,
a tri.

na język słowacki przetłumaczyła
Michaela Čiliaková (Słowacja)


N.N. SA VENUJE RANNEJ ROZCVIČKE

– Ako každý deň, odporúčame
– a raz, a dva, a tri – otvoriť okno.
Niekoľko hlbokých nádychov. A prvé cvičenie:
predklony. Len si prosím nezaseknúť
chrbticu. A raz, a dva, a tri.
Hlboko prosím. Áááno. Až po samú zem.
A ešte raz. Tá schopnosť
– a raz, a dva, a tri – môže byť užitočná.
A teraz rýchle úklony v bok. Akoby úhyby.
Ako keby sme sa jednoducho chceli uhnúť
facke. A raz, a dva. Vľavo.
Vpravo. Áááno, dokonale. Teraz prosím drep.
Skrčme nohy, predkloňme sa akoby do skoku.
Ako keby sme chceli skočiť do tlamy katovi.
A raz, a dva, a tri. Lež pochopiteľne
neskáčeme. Prosím zotrvať v podrepe
a vstať pozvoľna. A na zakončenie
niekoľkokrát predkloníme hlavu. Na precvičenie
ohybnosti šije. A raz, a dva,
a tri.

na język słowacki przetłumaczyła
Jana Koreňová (Słowacja)

 

Accessibility