Turniej Tłumaczy 2015

Stanisław Barańczak
N.N. uprawia gimnastykę poranną

N.N. PROVÁDÍ RANNÍ ROZCVIČKU

– Navrhujeme tak, jako každý den
– A raz, a dva, a tři – okno otevřít.
Pár hlubokých nádechů. A první cvičení:
předklony. Prosím nezatuhnout
v páteři. A raz, a dva, a tři.
Hluboko prosím. Áno. Až do země.
A ještě jednou. Ta dovednost
– a raz, a dva, a tři – je možné se přidat.
A teď rychlé úklony v bok. Jako by úhyby.
Jako bychom jednuše chtěli uniknout
nafackování. A raz, a dva. Vlevo.
Vpravo. Áno, dokonale. Teď dřepy prosím.
Přikrčíme se, napnutí, jako do skoku.
Jako bychom chtěli skočit do hrdla mučitele.
A raz, a dva, a tři. Ale samozřejmě
neskáčeme. Prosím zůstat v podřepu
a pomalu vstát. A na závěr
několikrát zakroutíme hlavou: to formuje
ohebnost šíje. A raz, a dva,
a tři.

na język czeski przetłumaczyła
Romana Soukopová (Czechy)

Accessibility