Turniej Tłumaczy 2015

Stanisław Barańczak
N.N. uprawia gimnastykę poranną

N.N. ПРАВИ УТРИННА ГИМНАСТИКА

– Както винаги, предлагаме
– и раз, и два, и три – отваряме прозореца.
Няколко дълбоки вдишвания. И първото упражнение:
Навеждане напред. Моля, без напрежение
в гръбначния стълб. И раз, и два, и три.
Пониско, моля. Ето така. Чак до земята.
И още веднъж. Тази способност
– и раз, и два, и три – може да е полезна.
А сега бързи наклони в страни. Като избягване.
Все едно искаме да избегнем
шамар. И раз, и два. На ляво.
На дясно. Даа, браво. А сега клякания.
Напрежение като пред скок.
Като че искаме да скочим на шията на мъчител.
И раз, и два, и три. Но, разбира се
не скачаме. Оставаме клекнали
и се изправяме бавно. И за финал
навеждаме няколко пъти главата: това помага
за разтягане на шията. И раз, и два, и три.

na język bułgarski przetłumaczyła
Ginoeva Ovcharova (Bułgaria)


Н.Н. ПРАВИ СУТРЕШНА ГИМНАСТИКА

– Както всеки ден предлагаме
– И раз, и два, и три – отвори прозореца.
Няколко дълбоки вдишвания. И първото упражнение:
Наведи се напред. Моля, да разкършим
Гръбнака. И раз, и два, и три.
Моля, до долу. Даа. До самата земя.
И още веднъж. Това умение
– И раз, и два, и три – може да е от полза.
А сега бързи навеждания встрани. Сякаш се изплъзваме.
Сякаш просто искаме да избегнем
Шамар. И раз, и два. Наляво.
Надясно. Даа, чудесно. А сега моля, клек.
Приклякваме, напрягайки се като за скок.
Все едно искаме да се нахвърлим върху мъчителя.
И раз, и два, и три. Обаче разбира се,
Не скачаме. Моля, да останем клекнали
И бавно да се изправим. И за финал
Няколкократно навеждаме глава: това развива
Гъвкавостта на врата ни. И раз, и два,
И три.

 

na język bułgarski przetłumaczył
Kristiyan Yanev (Bułgaria)

Accessibility