Turniej Tłumaczy 2016

ZBIGNIEW HERBERT
*** Zasypiamy na słowach

***(më jidzemë spac na slowach)

më jidzemë spac na slowach
më bùdzymë sã w slowach
czasã to są letczé
prosté jistniczi
las abò òkrãt
òne òdriwają sã òd naju
las òdchôdô flot
za sztrëkã widnikù
òkrãt òdjéżdżô
hejne bez przëczënë
niebezpieczné są slowa
co wëpadlë z caloscë
partë nôdbów sentencjów
zôczątczi refrenë
zabëtéhò himnë.
«zbawiony mdą ti co»
«pamiãtôj cobës»
abò «czej»
drobnô pékòwatô szpilka
co parlącza
nôpiãkniészą zgùbioną
metafòrã swiata
nót je snijec cerzplëwie
z nôdzeją, że tresc sã dofùlëje
że felëjącé slowa
weńdą w kaleczi nôdbë
ë gwesnosc na jaką më żdżemë
zarzucy dragã

na język kaszubski przełożył Artur Jablonsczi

Accessibility