Turniej Tłumaczy 2016

ZBIGNIEW HERBERT
*** Zasypiamy na słowach

***Sözlərdə yatırıq

Sözlərdə yatırıq
Sözlərdə biz oyanırıq
Bəzən mülayim
Sadə isimlər
Meşə yaxud gəmi
Onlar bizdən ayrılır
Meşə üfüq xəttindən
Tez uzaqlaşır
Gəmi üzür gedir izsiz ve səbəbsiz
Sözlər təhlükəlidir
Hansilar ki, bütövlükdən düşüb
Cümlə arası
Unudulmuş himnin
Nəqarətin evveli
Xilas olunacaq
^Yadda saxla^
Yaxud ^necə^
Kiçik ve tikanli sancaq
Hansi ki, birləşdirdi
Dünyanın ən gözəl itirilmiş məcazını
Səbrli yatmaq lazımdır
Ümüd ederek ki,mahiyyət
Çatişmayan sözləri tamamlayacaq
Gözlədiyimiz ümid
Öz lövbərini atacaq.

na język azerbejdżański przełożyła Malak Hajiyeva

Accessibility