Turniej Tłumaczy 2016

ZBIGNIEW HERBERT
*** Zasypiamy na słowach

***Zaspávame na slovách

Zaspávame na slovách
zobúdzame sa v slovách
niekedy sú to jemné
jednoduché substantíva
les alebo loď
odtrhávajú sa od nás
les odchádza rýchlo
za obzor
loď odpláva
bez stopy a príčiny
nebezpečné sú slová
ktoré vypadli z celku
úryvky viet výrokov
začiatky refrénu
zabudnutej hymny
«spasení budú tí, ktorí»
«spomni aby si»
alebo «ako»
drobný pichľavý špendlík
čo spájal
najkrajšiu stratenú
metaforu sveta
treba snívať trpezlivo
s nádejou že obsah sa doplní
že chýbajúce slová
vojdú do zmrzačených viet
a istota na ktorú čakáme
zakotví

na język słowacki przełożył Tomáš Grach


 

Accessibility