Turniej Tłumaczy 2016

ZBIGNIEW HERBERT
*** Zasypiamy na słowach

***Заспиваме връз думите

Заспиваме връз думите
будим се в думите
понякога това са благи
прости съществителни
гора или кораб
откъсват се от нас
гората отминава бързо
зад чертата на хоризонта
корабът отплава
без следа и причина
опасни са думите
изпаднали от цялото
откъслеци от изречения или сентенции
началото на припева
на забравен химн
«ще се спасят тези които…»
«не забравяй да…»
или «как»
малко боцкащо кабърче
което е прикрепвало
най-красивата изгубена
метафора за света
трябва търпеливо да мечтаем
с надеждата че съдържанието ще се допълни
че липсващите думи
ще влязат в несръчни изречения
и сигурността която чакаме
ще хвърли котва

na język bułgarski przełożył Yavor Vasilev

 

Accessibility