Turniej Tłumaczy 2016

ZBIGNIEW HERBERT
*** Zasypiamy na słowach

***Usnivamo u riječima

Usnivamo u riječima

u riječima se budimo
ponekad su to ugodne
jednostavne imenice
kao šuma ili brod
odvajaju se od nas
šuma hitro zalazi za
horizont
brod otplovljava
bez traga i cilja
pogibeljne su riječi
koje su u cijelosti ispale
iz dijelova maksime
počeci pripjeva
zaboravljene himne
«spašeni su oni koji…»
«sjeti se da…»
ili «kako»
sićušna i oštra igla
koja je povezivala
najljepšu izgubljenu
metaforu svijeta
valja ustrajno sanjati
u nadi da će se esencija ostvariti
u nadi da će riječi koje nedostaju
postati dijelom neispravnih rečenica
i da će sigurnost koju čekamo
baciti sidro

na język chorwacki przełożyła Petra Koljnrekaj

 

***Usnivamo u riječima

Usnivamo u riječima
budimo se u riječima
nekada su to blage
jednostavne imenice
šuma ili brod
umiču nam
šuma brzo odlazi
obzoru straga
brod otplovljuje
bez traga i razloga
opasne su riječi
ispale iz cjeline
dijelovi maksima
početci pripjeva
zaboravljenog himna
„spašeni koji…“
„sjeti se, da…“
ili „kako“
sitna i bockava iglica
što spajala je
najljepšu izgubljenu
svjetsku metaforu
treba strpljivije sanjati
u nadi da će se smisao popuniti
nedostajuće riječi
ući u osakaćene rečenice
a sigurnost na koju čekamo
zabaciti sidro

na język chorwacki przełożyła Anja Džeko

***(Snivamo nad riječima)

Snivamo nad riječima
u njima se i budimo
katkada su to ugodne
jednostavne imenice,
šuma ili lađa
odmiču se od nas
šuma hitro odlazi
za horizontem
lađa otplovljava
bestraga i bez uzroka
opasne su riječi
koje potječu iz cijelosti,
dio poslovice
početak pripjeva
zaboravljene himne
„spašeni su oni koji…“
„sjeti se da…“
ili „kako“
sitna i bolna igla
spajala je
najljepšu izgubljenu
metaforu svijeta
valja snivati strpljivo
u nadi da se sadržaj dopuni
da riječi koje nedostaju
uđu u oskvrnjene rečenice
a sigurnost na koju čekamo
baci sidro

na język chorwacki przełożył Mateo Batinić

Accessibility