Turniej Tłumaczy 2016

ZBIGNIEW HERBERT
*** Zasypiamy na słowach

***Usínáme na slovech

Usínáme na slovech
Budíme se v slovech
občas jsou to příjemná
prostá substantiva
les nebo koráb
oddělují se od nás
les rychle mizí
za linií horizontu
koráb odplouvá
beze stop i důvodů
nebezpečná jsou slova
která vypadla z kontextu
střípky moudrých vět
počátky refrénu
zapomenuté hymny
„spaseni budou ti kteří…“
„pomni abys…“
nebo „jak“
malý a ostrý špendlíček
jenž spínal
nejkrásnější ztracenou
metaforu světa
Sněme trpělivě
v naději že obsah zaplní
chybějící slova jež
vstoupí do zmrzačených vět
a jistota na niž čekáme
zapustí kořeny

 

na język czeski przełożyli Romana Soukupová i Igor Jelínek


*** (Usínáme na slovech)

Usínáme na slovech
budíme se ve slovech
někdy jsou to jemná
prostá podstatná jména
les anebo loď
odvrací se od nás
les odchází rychle
za hranici horizontu
loď odplouvá
beze stopy bez příčiny
nebezpečná jsou slova
která vypadla z celku
úryvky vět poslání
začátky refrénu
zapomenutého hymnu
“spaseni budou ti kteří…”
“pomni abys…”
nebo “jak”
maličký a píchající špendlík
který pojil
nejhezčí ztracenou
metaforu na světě
snít se má trpělivě
s nadějí že obsah se doplní
že z chybějících slov
stanou se zkomolené věty
a jistota na kterou čekáme
spustí kotvy

na język czeski przełożyła Radka Vychodilová

Accessibility