Turniej Tłumaczy 2017

Bolesław Leśmian
Romans

Romanca
Romancu spievam! Spievam, lebo som spevákom!
Ona bola žobráčkou a on bol žobrákom.
Zaľúbili sa náhle na rohu dv och bulvárov,
a v meste nebolo biednejších tajnostkárov
Nastala májová noc, tak hviezdne veselá,
Sadli si – jeden pri druhom – na schodoch k ostola.
Výraz na jej tvári zračil v eľké sústredenie
dávala mu ústa pre nežnosť – a chlieb na jedenie.
Takí snívajúci pod májovým nebom
zajedali striedavo – chlieb nežnosťou a nežnosti – chlebom
Pod krídlami jari sa ocitli s dvojnásobným hladom:
Kŕmiť chceli prvý – žobrácky, a druhý – po niekom milovanom.
Uvidel ich básnik a pochopil náhle, ako život prežiť treba:
Sám je dvakrát hladný, s túžbou – po dievčati aj po kuse chleba.

na język słowacki przełożyła Olga Gluštíkova


Román
O románe spievam, lebo spievam! Spevákom som!
Ona bola žobráčkou a on žobrákom bol!
Zaľúbili sa náhle na rohu ulice,
Nebolo biednejšej tajiny v meste…
Májová noc, veselá a hviezdna nastala,
Sadli – rameno k ramenu – na schody kostola.
Ona mu podávala výrazne upätá,
Ústa do láskania ako chlieb do jedenia.
A tak snívajúc, prehrýzli sa májovým nebom
Striedavo chlieb – pohladenie, a pohladenie-chlebom.
Dvojitý hlad zasýtili, jarou opatrení:
Jeden hlad – ten biedny, a druhý – milený.
Básnik, čo ich videl, tuší, ako žiť treba?
Pociťuje hlad, avšak nemá ani dievčiny ani chleba.

na język słowacki przełożyły Marianna Popovičová i Lucia Šmitalová

Accessibility